CAP program “Brez nasilja nad vrstniki”

Program »Brez nasilja nad vrstniki« je CAP program, ki se posebej osredotoča na obravnavo problema nasilja nad vrstniki in je komplementaren CAP programu za preventivo nasilja in zlorabe otrok.

Glavno sporočilo programa je, da nasilje ni dopusten način ravnanja v medosebnih odnosih. Predvideva celosten pristop šole k preventivi nasilja nad vrstniki. Poudari, da imajo moč in odgovornost za preventivno ravnanje zaposleni v šoli, starši in otroci. Poudari pomembno podporno vlogo vrstnikov, ki so priče vrstniškemu nasilju.

Program se v svojih izhodiščih navezuje in je skladen z Olweusovim preventivnim programom nasilja nad vrstniki (OBPP). Razvili so ga v Mednarodnem centru za preprečevanje nasilja (ICAP, New Jersey, ZDA). V Sloveniji ga uspešno izvajamo od leta 2011.

PROGRAM PONUDI:

 • otrokom prijazen, interaktiven način obravnave problema nasilja nad vrstniki z možnostjo, da aktivno prispevajo s svojimi izkušnjami, predlogi, idejami,
 • informacije o oblikah, vzrokih in posledicah vrstniškega nasilja,
 • znanja in veščine za ustrezen odziv otrok na nasilje vrstnikov,
 • spodbudo in veščine za otroke, da bi se lahko podporno odzvali kot priče nasilja,
 • znanja in veščine za ustrezen odziv otrok, ki izvajajo nasilje nad vrstniki (nestigmatiziran način obravnave, znanja in veščine za nenasilno komunikacijo in vedenje),
 • znanja in veščine za odziv in sodelovanje zaposlenih v šoli in staršev za preprečevanje nasilja nad vrstniki.

Glede na izkušnje in povratne informacije šol, kjer so v preteklih letih izvedli program »Brez nasilja nad vrstniki«, aktivnosti programa pomembno prispevajo k spremembi stališč otrok do problema nasilja nad vrstniki in jim pomagajo, da lažje spregovorijo o nasilju, se znajo in zmorejo bolj uspešno postaviti zase in ustaviti nasilje.

NAMENJEN JE:

 • otrokom v 1., 2. in 3. triadi osnovne šole,
 • njihovim staršem in
 • zaposlenim v osnovni šoli.

ODRASLIM PREDSTAVIMO:

 • ključne informacije o nasilju nad vrstniki, o možnih posledicah,
 • priporočila, kako okrepiti otroke, da bi se znali in zmogli samozavestno in odločno odzvati na nasilje vrstnikov,
 • priporočila za pogovor z otrokom, ki je žrtev nasilja, in z otrokom, ki izvaja nasilje nad vrstniki,
 • delavnice za otroke..

OTROCI SE SEZNANIJO IN UČIJO:

 • kako obdržati svoje pravice, da so varni, močni in svobodni, in pri tem spoštovati pravice drugih,
 • o vzrokih in posledicah nasilja nad vrstniki,
 • kako prepoznati, da gre za nasilje nad vrstniki,
 • veščin nenasilne komunikacije, vedenja,
 • kako se ustrezno odzvati, če so žrtev nasilja vrstnika/vrstnikov,
 • kako pomembna je pomoč in podpora vrstnikov in kako se ustrezno odzvati, če so priče vrstniškega nasilja,
 • kako povedati o izkušnji nasilja nad vrstniki ali o svoji stiski odrasli zaupni osebi,
 • kako lahko učenci v šoli prispevajo za zmanjšanje in preprečevanje nasilja nad vrstniki.

IZVEDBA PROGRAMA V OSNOVNI ŠOLI

Celosten pristop osnovne šole za preprečevanje nasilja nad vrstniki vključuje predstavitve in delavnice za zaposlene v šoli, za starše in otroke. Za učinkovitejšo izvedbo programa se lahko v začetku izvedbe programa v šoli oblikuje »delovna skupina« za načrtovanje in spremljanje izvedbe programa. Člani so predstavniki zaposlenih v šoli, staršev in učencev.

Okvirna časovnica izvedbe programa:

 • Program predstavimo ožjemu timu strokovnih delavcev v šoli.
 • Za učinkovitejšo in uspešnejšo izvedbo programa lahko oblikujemo »delovno skupino« za načrtovanje in spremljanje izvedbe programa v šoli.
 • Izvedba delavnice za vse zaposlene v osnovni šoli.
 • Srečanje z razredniki/razredničarkami. Na srečanju se pogovorimo o podrobnostih izvedbe delavnic za otroke v razredih, ki bodo vključeni v program.
 • Izvedba delavnice za starše. Delavnice se lahko udeležijo tako starši otrok, ki bodo sodelovali na delavnicah za otroke, kot tudi starši drugih otrok v šoli. V okviru izvedbe programa v šoli lahko staršem ponudimo še eno srečanje oziroma delavnico na temo preprečevanja problema nasilja nad vrstniki.
 • Izvedba delavnic za otroke.
 • »Delovna skupina« za načrtovanje in spremljanje izvedbe programa v šoli spremlja izvajanje programa.
 • Ob zaključku programa skupaj z »delovno skupino« pripravimo zaključno poročilo o izvedbi programa s predlogi aktivnosti in priporočili za morebitne potrebne spremembe.

Delavnice za otroke

 • Delavnice za otroke so prilagojene trem starostnim skupinam:
  1) delavnica za učence 1. in 2. razreda,
  2) delavnica za učence 5. razreda,
  3) delavnica za učence 8. razreda.
  Idealno je, če se otroci tekom šolanja lahko večkrat seznanijo s sporočili in preventivnimi veščinami CAP programa.
 • Delavnice potekajo v obstoječih razredih v šoli. Za njihovo izvedbo namenimo dva zaporedna dneva po dve pedagoški uri. Delavnice izvaja tim dveh izvajalk/izvajalcev. Pomembna je tudi prisotnost in sodelovanje razredničarke/razrednika, ki v svoji vlogi pomembno prispeva k primarni preventivi vrstniškega nasilja, v primerih nasilja nad vrstniki pa ima praviloma pomembno vlogo pri reševanju problema nasilja.
 • Na delavnicah otroke seznanimo z informacijami in veščinami in jih okrepimo, da bi se znali in zmogli ustrezno odzvati v situacijah nasilja nad vrstniki.
 • Teme obravnavamo s pomočjo fotografij, preko igre vlog in skupinske diskusije. Spodbujamo aktivno sodelovanje otrok.
 • Po vsaki delavnici v razredu sledi še čas za individualne pogovore z izvajalkami/izvajalci CAP delavnic, ko imajo otroci možnost ponoviti na delavnici predstavljena sporočila, izmenjati svoje izkušnje, zastaviti dodatna vprašanja ter tudi podeliti svojo stisko zaradi izkušenj nasilja.

GRADIVO

IZKUŠNJE Z IZVAJANJEM CAP PROGRAMA V OSNOVNIH ŠOLAH

S CAP-om sem se preko mreže Zdravih šol srečala pred približno dvajsetimi leti. Z dvema kolegicama svetovalnima delavkama iz sosednjih šol smo se udeležile usposabljanja, ki nas je zelo navdušilo, saj nam je na začetku našega službovanja omogočilo temeljito seznanitev s problematiko zlorab in nas opremilo tudi s strategijo reagiranja. Ključno pa je bilo seveda spoznavanje preventivnih delavnic. S pomočjo usposabljanja smo se pripravile na delavnice, ki smo jih potem nekaj let skupaj izvajale po naših šolah. Varno je bilo izvajati delavnice, kjer je bil scenarij zapisan in smo zato o tako občutljivi temi suvereno spregovorile tako s starši, s kolegi kot tudi z učenci. Odzivi so bili vedno dobri. Največ navdušenja so in še vedno požanjejo igre vlog. Otroci si jih zapomnijo skozi vsa leta šolanja.

Po nekaj letih izvajanja s kolegicami z drugih šol, sem na izobraževanje napotila skupino treh kolegic – učiteljic iz šole. Da bo izvedba delavnic na šoli lažja pa tudi da se učiteljice natančneje podučijo o problematiki zlorab. Samo izvedba delavnic sama po sebi namreč ni dovolj za učinkovito preventivo. Veliko bolj učinkovito je, če so tudi učiteljice temeljito seznanjene s problematiko zlorab in tako lahko tudi kot razredničarke po izvedbi delavnic še delujejo na tem področju. Učiteljicam je bilo izobraževanje zelo všeč. Priporočile so ga kolegicam in tako so se usposobile že skoraj vse učiteljice, ki poučujejo v 1. triadi. Sedaj ta program v celoti same izvajajo v tretjem razredu.

Sama pa sem imela priložnosti nadgraditi svoje znanje in veščine na izobraževanju za CAP programa “Brez nasilja nad vrstniki”. Še eno zelo kvalitetno izobraževanje, ki daje veliko možnosti za izvedbo v praksi. Enak koncept – zanimive in pestre delavnice, pripravljeni scenariji, kar je omogočilo, da sem lahko takoj začela z delavnicami. Z vsako izvedbo pa sem pridobila izkušnje, s katerimi sem se počutila bolj opremljeno in suvereno, tako se znam še bolj zaznati potrebe otrok in se odzivati nanje.

Sedaj s kolegico izvajava CAP program “Brez nasilja nad vrstniki” v 2., 5. in 8. razredu. Vsako leto imamo tudi delavnico za starše, občasno pa tudi za šolsko osebje.

Menim, da smo s pomočjo obeh CAP programov v teh letih veliko naredili za preprečevanje zlorab in nasilja nad otroki. Odrasli se učimo razvijati samozavestno in odločno reagiranje in to prenašati tudi na otroke. Sporočamo, kaj je nasilje in da ni dovoljeno in kaj lahko naredijo priče.

Melita Zagorc Vegelj, šolska svetovalna delavka

Osnovna šola Leskovec pri Krškem

Letos smo prvič začeli izvajati program CAP, Brez nasilja nad vrstniki. Jaz sama sem med izvajanjem zelo uživala tako v tretjem, kot v petem in osmem razredu. Učencem so bile delavnice všeč, predvsem igre vlog in predstavitev realnih situacij. Sodelovali so vsi, veliko so povedali in z zanimanjem sprejemali nove veščine. Všeč mi je bilo, ko je starejša sestrica v 5. razredu povedala, kako je mlajša iz 3. razreda takoj doma obnovila celotno delavnico in povedala, kako se bo od zdaj naprej postavila zase. Se pravi, ji je prišlo “do živega”.

Vesela in hvaležna sem, da sem se lahko udelelžila tega usposabljanja in da otrokom na način, ki jim je všeč lahko prenesem nova znanja.

Katarina Kulovec

Osnovna šola Vavta vas

ZA DODATNE INFORMACIJE O PROGRAMU

nas pokličite ali nam pošljite sporočilo.

T: 059 016 138

E: