Nogomet je igra za vse.

Igramo ga lahko mlajši, starejši, dekleta in fantje, ki prihajamo iz vseh koncev sveta. Važno je samo, da radi brcamo žogo ⚽.

Zate imamo v juniju poseben izziv. nogomet3 je oblika igranja nogometa, kjer si igralci sami postavijo pravila igre.

Vabimo te, da sam ali skupaj s svojimi prijatelji oblikuješ pravilo, ki lahko pomaga zagotoviti, da je nogomet res igra za vse. Kakšno to pravilo je in kako se ga upošteva pri igri, pa nam pošlješ v obliki kratkega videa  ?. Pravilo v videu predstaviš ali predstavite tudi s praktičnih prikazom.

Tema natečaja

Kaj je nogomet3 in kako se igra?

nogomet3 je zasnovan tako, da pri igri obravnavamo vse enako glede na spol, starost, raso, narodnost, vero ali kakšno drugo značilnost. Igra se igra v mešanih ekipah brez sodnika. Igralci sami postavijo pravila in tudi sami poskrbijo, da se jih upošteva.

Ima tri polovice. V prvi »polovici« pred začetkom igre si obe ekipi skupaj (s pomočjo mediatorja) postavita pravila, po katerih igrata igro. Nato sledi druga »polovica«, kjer igralci in igralke igrajo tekmo po teh dogovorjenih pravilih. Po sami igri se ekipi spet zbereta v tretji »polovici« in igralci in igralke se pogovorijo o tem, kako je igra potekala in si podelijo tudi točke za pošteno igro. Zmaga tista ekipa, ki je dobila največ točk – štejejo goli ter točke poštene igre.

Ključno je, da pri igri ni nasilja med igralci in igralkami ter da se med seboj spoštujemo. Upoštevamo mnenje vseh ter skupaj sprejemamo odločitve.

Vabimo te, da razmisliš o tem, kakšna pravila bi lahko pri igri nogometa3 postavili zato, da bi zagotovili strpnost, upoštevanje raznolikosti mešanih ekip, korektno igro brez vseh oblik nasilja (verbalnega, fizičnega, spolnega …).

Pravila se lahko navezujejo na to:

 • kako lahko poskrbimo, da smo res vsi igralci in igralke vključeni v igro in dobijo žogo;
 • kaj naredimo, če se med igro zgodi prekršek;
 • kako lahko igramo nogomet, če vsi ne govorimo istega jezika;
 • kako zagotovimo, da lahko vsi izrazimo svoje mnenje po igri;
 • kako zagotovimo, da igralci in igralke ne bomo deležni nespoštljivega, žaljivega odnosa ali celo nasilja s strani drugih sodelujočih v igri.
 • kako lahko vsi skupaj praznujemo gol/zmago svoje ali nasprotne ekipe …

Pri postavljanju pravil si/ste lahko kreativni, pomembno je, da gre za pravilo, ki spodbuja vključenost in sprejemanje ter spoštljiv odnos do vseh igralcev in igralk.

Skupaj z vami želimo širiti sporočila, ki krepijo medkulturnost, spoštovanje, strpnost in vključevanje.

Zato v videoposnetek vključi enega (ali več) od teh sporočil:

 • Ko se ljudje povežemo v naših podobnostih in z radovednostjo sprejmemo razlike, smo lahko vsi zmagovalci.
 • Spol, narodnost ali vera niso pomembni za igranje nogometa.
 • Medsebojno spoštovanje je ključ do zmage v medosebnih odnosih in tudi v igri oziroma športu.
 • Šport naj zbližuje ljudi v ljubezni do igre in v spoštovanju raznolikosti vseh sodelujočih. 
 • Nogomet je univerzalni jezik, ki ga vsi razumemo, tudi če doma ne govorimo vsi enako.
 • 1 + 1 = 3. Jaz, ti, midva, mi. Vsi štejemo. Ko smo povezani, ima naš glas še večjo moč.
 • Uporabimo našo moč za gradnjo mostov. Ne zlorabljajmo naše moči za gradnjo zidov. 
 • Prijaznost je moč, ki nam pomaga do zmage. 

Sporočila lahko vključiš v sama pravila ali pa jih dodatno prikažeš v videoposnetku.

Sodeluješ tako, da:

 1. posnameš kratek videoposnetek na temo natečaja,
 2. izpolniš prijavnico na spletni strani isainstitut.si/isa/natecaj do 15. 7. 2019 do osmih zvečer

(v prijavnico tudi naložiš svoj videoposnetek).

Vse prispele videoposnetke bomo pregledali, posebna strokovna komisija pa bo odločila, katere bomo objavili tudi na našem YouTube kanalu in drugih družbenih omrežjih.

Posnetke, objave, ki bodo po mnenju strokovne komisije najbolje predstavljali načela nogometa3 (vključevanje vseh, spoštovanje, poštena igra …), bomo nagradili s praktičnimi nagradami, ki vam bodo koristile pri igranju nogometa ?.

Dodatno bomo vsak teden trajanja natečaja izmed vseh poslanih posnetkov tistega tedna naključno izžrebali nekoga, ki bo prejel nogometno žogo

POZOR: vsi posnetki, ki bodo prikazovali nasilje v kakršnikoli obliki, bodo izločeni iz natečaja.

Navodila za sodelovanje

Trajanje natečaja: med 1. in 15. julijem 2019

Kdo lahko sodeluje: mladi od 6. do 20. leta

Dolžina videa: do 2 minuti

Format videa: standardni formati (.mov, .mpeg4, .mp4, .avi, .wmv in drugi, ki jih podpira YouTube)

Tehnične zahteve: videoposnetek lahko posnameš s svojim telefonom ali kamero, bistveno je, da je jasna ločljivost posnetka.

Naši kontakti, kanali (kamor nas lahko kontaktiraš glede natečaja):

Naš YouTube kanal, kjer bomo objavljali videoposnetke:

ISA institut (https://www.youtube.com/channel/UCZv2eizzSpRngX7XbamzS4g)

Ambasador projekta:

Nejc Vidmar, kapetan NK Olimpija

Projekt »Using the power of football for social inclusion of immigrant children and youth« sofinancira U. S. Embassy (Ljubljana, Slovenija). Izvajata ga ISA institut in Zavod Bob.

 

Izbor nagrajencev:

Strokovna komisija bo nagrajence izbrala do 21. 7. 2019. Nagrajenci bodo javno objavljeni na spletni strani in v družbenih medijih organizatorja (Facebook, Instagram, YouTube). O prejemu nagrade bomo sodelujoče obvestili preko e-pošte oziroma preko drugega kontakta, ki nam ga bo posredoval sodelujoči.

Prijavni obrazec

Splošne določbe nagradnega natečaja

Organizator natečaja je ISA institut, Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana. Sodelujoči/sodelujoča na natečaju se zaveže, da je prispevek njegovo/njeno avtorsko delo in da pri njegovem nastanku niso bile kršene avtorske, osebnostne ali druge pravice drugih. Vsak posameznik/posameznica lahko sodeluje na natečaju z enim prispevkom. Strokovno komisijo imenuje organizator natečaja. Strokovna komisija je pri svojem delu avtonomna, njene odločitve so dokončne. Organizator natečaja si pridržuje pravico do izločitve vseh prijavljenih del, ki ne bodo ustrezala pogojem natečaja (npr. vsebinsko ali tehnično neustrezna dela, neupoštevanje razpisnega roka, izražanje nestrpnosti, diskriminacije ali sovražnega govora).

Prijavljeni prispevki bodo uporabljeni v promocijske namene organizatorja natečaja in projekta »Using the power of football for social inclusion of immigrant children and youth« in ne za komercialne namene prodaje storitev ali blaga. Sodelovanje na natečaju zato pomeni privolitev k objavi videa na spletu in na različnih komunikacijskih kanalih (družbena omrežja, itd.). Osebni podatki sodelujočega/sodelujoče (ime in priimek) bodo objavljeni samo v primeru podanega soglasja za takšno objavo.

Pogoj za sodelovanje na natečaju je izpolnjena in podpisana prijavnica na natečaj. Nagrada ni prenosljiva.