Področja dela

-psihološko svetovanje

-razvoj in izvajanje svetovalno-izobraževalnih programov, različnih delavnic

-razvoj in izvajanje preventivnih programov

-razvoj in izvajanje nacionalnih in mednarodnih projektov

 

 

 

“Verjamem, da so spremembe edina stalnica v življenju, psihologija pa je lahko odlična sopotnica pri iskanju prave poti skozi meglo, v kateri se nam včasih zdi, da smo se znašli – če jo le znamo s pridom izkoristiti.”

 

Posebna znanja in izkušnje

Trenutno zaključujem drugo stopnjo usposabljanja (Praktikum II)  vedenjsko-kognitivne terapije (več o tej vrsti terapije: www.drustvo-vkt.org). Pridobljena znanja uporabljam pri psihološkem svetovanju odraslim, predvsem na področju spoprijemanja s stresom, premagovanja strahu, izboljševanja samopodobe, priprave na zahtevne naloge in reševanja konkretnih problemov klienta.

Sodelujem pri razvoju in izvajanju nacionalnih ter mednarodnih projektov na vsebinski in administrativno-koordinacijski ravni, trenutno predvsem na področju inkluzije priseljencev in preventive različnih vrst nasilja. Pridobljeno imam nacionalno poklicno kvalifikacijo za Vodjo projekta, predhodne praktične izkušnje sem neformalno pridobivala pri mnogih manjših in večjih projektih v nevladnem sektorju ter poklicno pri koordiniranju projekta SUPER PSIHOLOG.

Izvajam psihološke delavnice za različne skupine (študenti, strokovni delavci, brezposelni …) in sodelujem pri razvoju drugih programov na ISA institutu.

  • Psihologinja
  • Strokovna sodelavka
  • E-mail: katarina.kocbek@isainstitut.si
  • Telefon: +386 40 436 049