Izkušnje nasilja in zlorab so realnost za pomemben delež otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji. Posledice nasilja in zlorabe negativno vplivajo na fizično in psihično počutje otrok, njihovo telesno in duševno zdravje. Te posledice lahko zelo grobo »posežejo« v otrokov osebnostni razvoj, medosebne odnose, možnosti za šolanje, ustvarjanje, brezskrbno igro. Primarna preventiva je eden ključnih dejavnikov za zaščito otrok in mladostnikov pred različnimi oblikami nasilja in zlorab.

 

Učinkoviti primarno preventivni programi krepijo varovalne dejavnike, otrokove moči in veščine za samozaščitno ravnanje ter njegovo socialno mrežo, neselektivno zajamejo veliko število otrok, informirajo, ozaveščajo, z aktivnostmi začenjajo že v predšolskem obdobju, so procesno naravnani in zagotavljajo ponovitve, nadgradnjo znanj, veščin. Te dejavnike upoštevajo tudi CAP programi, ki jih izvajamo v Sloveniji že vrsto let.

 

 

CAP program za preventivo zlorabe otrok

deklica

CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok je primarno preventivni program, katerega osnovni cilj je krepiti varovalne dejavnike otrok, da bi bili varni pred različnimi oblikami nasilja in zlorabe.

 

Preko različnih aktivnosti programa otrokom na pozitiven in njihovi starosti primeren način predstavimo, kako lahko prepoznajo potencialno nevarne situacije in kako se lahko nanje ustrezno odzovejo. Preventivne strategije, ki jih predstavimo in krepimo so samozavestno vedenje otrok, pomoč vrstnikov, komunikacijske spretnosti in vzpostavljanje/aktiviranje podporne socialne mreže.

 

Osnovno sporočilo CAP programa otrokom in odraslim je, da imajo vsi otroci pravico, da so VARNI, MOČNI in SVOBODNI.

 

V Sloveniji izvajamo program za predšolske otroke in mlajše šolske otroke.

 

CAP program so razvili v Mednarodnem centru za preprečevanje nasilja v ZDA (http://www.internationalcap.org/). V Sloveniji ga uspešno izvajamo od leta 1998. ISA institut je koordinator za izvajanje CAP programov v Sloveniji.

 

 

 

Progkids_circle copyram “Brez nasilja nad vrstniki”

Program »Brez nasilja nad vrstniki« je CAP program, ki se posebej osredotoča na preprečevanje nasilja nad vrstniki. Predstavlja nadgradnjo CAP programa za preventivo nasilja in zlorabe otrok.

 

Osnovni cilj programa »Varni brez nasilja« je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov, njihovih staršev in strokovnih delavcev za zaščito otrok in mladostnikov pred nasiljem nad vrstniki.

 

Glavno sporočilo programa »Brez nasilja nad vrstniki« je, da nasilje ni dopusten način ravnanja v medosebnih odnosih. Program promovira celosten pristop VIZ k preventivi nasilja. Osvetli pomembno podporno vlogo vrstnikov, ki so npr. priče vrstniškemu nasilju. Krepi jih, da bi se podporno odzvali in pomagali ustaviti nasilje nad vrstniki.

 

Program »Brez nasilja nad vrstniki« se je v mednarodni praksi izkazal za enako učinkovitega pri preprečevanju problema vrstniškega nasilja kot Olweusov program preventive vrstniškega nasilja (BPP).

 

 

Šola internetne samoobrambe

Kliknite sliko za dostop do e-izobraževanja

Sodelovali smo v projektu »Izobraževanje kot strateška metoda proti nelegalni uporabi interneta«, kjer se je razvil program “Šola internetne samoobrambe”.

Izobraževanje v okviru Šole internetne samoobrambe je usmerjeno k spremembi delovanja otrok, staršev, učiteljev in strokovnih sodelavcev na šolah v virtualnem prostoru ter poleg širjenja znanja ponuja tudi preventivne ukrepe in primerne rešitve v primerih srečanja z incidenti v virtualnem okolju. Vsebina izobraževanja je prilagojena otrokom, najstnikom, staršem ter učiteljem in strokovnim sodelavcem na šolah.

 

 

Iniciativa “Krepimo družine”

Aktivnosti iniciative »Krepimo družine« so namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Pri izvajanju primarne preventive se osredotoča na pozitivne – zaščitne dejavnike. Vključuje izobraževanje, usposabljanje vzgojiteljic, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev/delavk v vrtcih. Cilj iniciative je prispevati k temu, da je vrtec za otroke in starše prostor, kjer lahko najdejo dodatne, nove vire svojih moči. Iniciativa sledi okviru petih zaščitnih dejavnikov: prožnost staršev, socialne mreže, znanje o starševstvu in otrokovem razvoju, konkretna podpora v kriznih časih, otrokov socialni in čustveni razvoj. Krepitev zaščitnih dejavnikov družin zmanjšuje tveganje za nasilje nad otroki, zlorabo otrok.