VARNI BREZ NASILJA

Celostni program primarne preventive nasilja nad vrstniki in spolnega nasilja na škodo otrok in mladostnikov.

PROGRAM neon

Osnovni cilj programa »Varni brez nasilja« je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov, njihovih staršev in strokovnih delavcev za zaščito otrok in mladostnikov pred nasiljem. Program promovira celovit pristop VIZ k preventivi nasilja. Osvetli pomembno podporno vlogo vrstnikov, ki so npr. priče vrstniškemu nasilju. Krepi jih, da bi se podporno odzvali in pomagali ustaviti nasilje nad vrstniki. Tudi v primerih spolnega nasilja lahko podpora vrstnikov pomembno vpliva na odločitev otroka z izkušnjo nasilja za razkritje nasilja. Program vključuje tudi starše in zaposlene v VIZ kot pomembne podporne osebe za preprečevanje vrstniškega in spolnega nasilja.

V programu “Varni brez nasilja” bomo povezali programa, ki ju za posamezne starostne skupine izvajamo v Sloveniji že vrsto let in sta s strani otrok, staršev in strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih prepoznana kot primerna oblika preventivnega dela. Gre za »CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok« in program »Brez nasilja nad vrstniki«. Programa bomo nadgradili in dopolnili še z vsebinami za krepitev socialnih in čustvenih kompetenc in modulom za dijake.

Celostni program bo vključeval 5 modulov: modul za predšolske otroke, modul za prvo, drugo in tretjo triado v osnovni šoli in modul za dijake. Vsi moduli bodo poleg otrok in dijakov vključevali tudi njihove starše in strokovne delavce v vrtcu in šolah.

 

Projektni partnerji

 

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.