Svetovalno-izobraževalne programe izvajamo:

 • za skupine in posameznike;
 • za strokovne in laične javnosti;
 • za razvoj in osebnostno rast;
 • za krepitev varovalnih dejavnikov in podporo pri soočanju z izzivi v poslovnem in zasebnem življenju.

 

Programe prilagodimo glede na aktualne potrebe in cilje naročnika.

 

 

Nekateri svetovalno-izobraževalni programi

 • Program »VIGOR«: Uspešno obvladovanje stresa za zdravje in dobro počutje; delavnice za otroke
 • Krepitev osebne prožnosti za uspešno obvladovanje stresa
 • Ustrezen odziv v in po kriznih situacijah na delovnem mestu
 • Pomoč in podpora po izkušnjah travmatskih dogodkov
 • Prepoznavanje in preprečevanje nasilja in zlorabe otrok
 • Oblike podpore in pomoči otrokom, ki se soočajo z izkušnjami travmatskih dogodkov
 • Uspešno reševanje konfliktov
 • Soočanje z izgubo ob smrti bližnjega, hudi bolezni, nesreči in drugih stresnih dogodkih
 • Psihosocialna podpora po nesrečah in drugih kriznih dogodkih