Projekt EMPOWER

Spodbujanje priseljenk, da izkoristijo svoj potencial in priložnosti v svetu podjetništva

 

 

 

 

 

Namen projekta EMPOWER – Spodbujanje priseljenk, da izkoristijo svoj potencial in priložnosti v svetu podjetništva je krepitev podjetniških kompetenc priseljenk za večje možnosti za njihovo socialno vključenost.

Kot že samo ime projekta pove, je namen projekta opolnomočenje žensk priseljenk in sicer preko razvijanja in krepitve osnovnih podjetniških kompetenc in spretnosti z namenom spodbujanja njihove zaposljivosti, socialno-izobraževalnega razvoja ter sodelovanja v državljanskem in družbenem življenju. Ciljna skupina so priseljenke, ki so starejše od 18 let, brezposelne in so v Sloveniji že dlje kot eno leto.

Projekt se izvaja v okviru programa Erasmus+, v njem pa sodeluje 8 organizacij iz 4 držav (Švedska, Italija, Nemčija in Slovenija). Vsebinsko je razdeljen na dva dela. V prvem delu je cilj  izvesti analizo stanja in zbrati aktualne podatke o ciljni skupini, kar bo izhodišče za oblikovanje izobraževalnih aktivnosti in gradiv ter izvedbo usposabljanj. Slednje bo osnovni cilj drugega dela projekta.

V Sloveniji bo za neposredno delo s ciljno skupino in izvedbo aktivnosti za analizo stanja zadolžen ISA institut, za oblikovanje izobraževalnih vsebin in izvedbo usposabljanj pa STEP Inštitut.

Projekt se bo izvajal v obdobju od januarja 2022 do decembra 2023.