Projekte uspešno razvijamo in izvajamo s partnerji doma in v tujini

 

Pat Stanislaski

Partnering for Prevention, LLC

Pat_Ribno2011

“Imela sem privilegij in čast že nekajkrat obiskati Slovenijo – v vlogi izvršne direktorice Mednarodnega centra za preprečevanje nasilja, kot tudi v trenutni vlogi direktorice “Partnerstva za preventivo”, svetovalnega podjetje, ki razvija in izvaja izobraževanja in usposabljanja za preventivo zlorabe otrok, tako v ZDA kot mednarodno. Bila sem zelo navdušena nad organizacijo, strokovnostjo, integriteto in znanjem zaposlenih v ISA institutu. Na vseh treningih, ki sem jih izvajala v Sloveniji, so bili udeleženci zelo odprti in motivirani za učenje novih pristopov za zaščito in opolnomočenje otrok in družin. Njihova predanost skupnosti, ki ji služijo, je nedvomno presegla katerokoli od drugih 16 držav, v katerih sem izvajala treninge za implementacijo iniciative “Krepimo družine”. Njihovo navdušenje in sodelovanje v gibanju “Krepimo družine” je bilo uporabljeno kot model za nove projekte v drugih državah po svetu.”

https://sites.google.com/site/allianceecitheoryofchange/Home/pat-stanislaski

 

 

Cvetka Košir

Vrtec Ringaraja, Dobrepolje

“Sodelovanje z ISA institutom, se  je začelo s projektom “Krepimo družine”. S projektom smo potrdili že mnoge prehojene poti in storjene korake na področju sodelovanja s starši, pridobili pa smo zelo veliko novih veščin, znanj in tehnik potrebnih za” krepitev” družin. Spodbujeni smo bili h  krepitvi socialne mreže,obravnavi aktualnih tem za implementacijo iniciative ter predstavitvi problematike zanemarjanja in zlorabe otrok. Po dveh letih ugotavljamo, da v našo neposredeno prakso sistematično vnašamo posamezne elemente, aktivnosti, spremembe, znanja  ter poskušamo na tak način krepiti naše družine  in tudi vse sodelujoče strokovne in tehnične delavce.

V šolskem letu 2012-13,  smo bili vključeni v M2/ ŠR, Strategije za preprečevanje nasilja, kjer smo se bolj poglobljeno lotili področja izboljšave – okrepitve medsebojnih odnosov zaposlenih v vrtcu. Cilj, nenehno prizadevanje za dobro medsebojno sodelovanje, podporo solidarnost in pomoč v kolektivu smo uresničevali tudi s pomočjo  supervizije. Supervizijski proces  sta vodili psihologinji  mag. Mateja Štirn ter Snežana Manojlović. S pomočjo supervizije smo bili vključeni v proces razmišljanja o tem, kako opravljamo poklic, ki je vezan na delo z ljudmi. Supervizija je imela funkcijo podpore in orientacije. Osnovni cilji supervizije: strokovni napredek, izboljšanje profesionalne kompetence, omogočanje učinkovitejšega reševanja konfliktov in spoprijemanja s stresom, večanje ali ponovno vzpostavljanje zadovoljstva vezanega na delo. S supervizijo bomo nadaljevali tudi naslednjem šolskem letu, saj nas je neverjetno povezala in okrepila naše medsebojne odnose.”

 

 

Ivana Leskovar

Vrtec “Otona Župančiča” Slovenska Bistrica

“Z ISA institutom smo sodelovali v okviru programa Krepitev družin. V tem času smo drug drugega spoznali. V naših vrstah je velika mera zaupanja v strokovnost in odzivnost zaposlenih na institutu.

V tem času smo brezplačno dobili veliko različnih strokovno in oblikovno dodelanih publikacij, ki so namenjene tako staršem, zaposlenim, kakor tudi otrokom.

Na srečo se naše sodelovanje ni zaključilo s programom Krepitve družin, saj smo na izobraževanju imeli strokovne delavke tudi v okviru CAP programa. Dobile so pomembne informacije in znanja, ki jih bodo prenesle na kolegice znotraj vrtca.

 Sodelovanje z ISA institutom nam je odstrlo marsikatero temo in možnost strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vrtcih. Podpora družinam in njihovim otrokom je dobila nove dimenzije. Nadaljnjega sodelovanja se veselimo.”

 

 

Suzana Antič

Vrtec Trnovo Ljubljana

“Sodelovanje med Vrtcem Trnovo in ISA institutom sta zaznamovala dva izjemna programa, ‘Krepimo družine’ in ‘CAP program’, ki sta s svojo aktualnostjo in angažiranostjo dodajala h kakovosti življenja in dela v našem vrtcu. Še posebej bi radi izpostavili strokovno zavzetost, osebno pripravljenost in odzivnost sodelavcev inštituta na vse naše potrebe in pobude, ki smo jih izpostavljali v času našega sodelovanja.”

 

 

Teresa Rafael

The National Alliance of Children’s Trust and Prevention Funds

Teresa Rafael_The National Alliance of Children’s Trust and Prevention Funds

http://www.delo.si/druzba/panorama/nihce-ne-more-storiti-vsega-vsak-pa-lahko-naredi-vsaj-nekaj.html

 

 

Cheryl Mojta in Jeannette Collins

The International Center for Assault Prevention

cheryl_jeanette 

http://www.internationalcap.org/index.html

 

Z ICAP tesno sodelujemo že vrsto let. V letu 2011 smo med primarno preventivne programe na področju preprečevanja nasilja, ki jih izvajamo v sodelovanju z njimi, dodali še program “Brez nasilja nad vrstniki”.

CAP program Brez nasilja nad vrstniki_Ankaran2011

Bodoče izvajalke CAP programa “Brez nasilja nad vrstniki” (Ankaran 2011)

 

 

Sodelovali smo z različnimi podjetji, vladnimi institucijami in nevladnimi organizacijami

Petrol d.d., Pošta Slovenije, d.o.o., Telekom Slovenije d.d., Mercator, d.d., DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Sintal d.d., Roche, farmacevtska družba d.o.o., OMV Slovenija d.o.o., TNT Express Worldwide, d.o.o., Društvo za nenasilno komunikacijo, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Vrtec Trnovo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za notranje zadeve, Društvo SOS telefon, Društvo Ključ, Ženska svetovalnica, Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o, Društvo upokojencev Vrhnika, Socialna zbornica Slovenije, Vrtec Trnovo, Vrtec Dobrepolje, Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana, Inštitut IPSA, Center za socialno delo Ravne na Koroškem, DOBA Fakulteta, Pedagoški inštitut, Partnership for Prevention, LLC, International Center for Assault Prevention, The National Alliance of Children’s Trust and Prevention Funds, Skupina Primera

 

 

Povezave

Skupina Primera, http://www.skupinaprimera.si

Društvo za nenasilno komunikacijo, http://www.drustvo-dnk.si

Društvo SOS telefon, http://www.drustvo-sos.si

Društvo Ključ, http://drustvo-kljuc.si

Slovenska filantropija, http://www.filantropija.org

Društvo Altra – Odbor za novosti v duševnem zdravju, Altra_Zagovorništvo oseb s težavami v duševnem zdravju

International Center for Assault Prevention, http://www.internationalcap.org/

Partnership for Prevention, http://www.partneringforprevention.com

Center for the Study of Social Policy, http://www.cssp.org/

The National Alliance of Children’s Trust and Prevention Funds, http://www.ctfalliance.org

Društvo Sinta, http://drustvo-sinta.si

Evropska zveza za psihoterapijo, http://www.europsyche.org

Evropska zveza za integrativno psihoterapijo, http://www.europeanintegrativepsychotherapy.com

Društvo psihologov Slovenije, http://www.dps.si

Evropska zveza za integrativno psihoterapijo,

http://www.euroaip.eu/ecip-holders/?cn-s=&cn-cat=13&cn-pg=1