Program NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok – usposabljanje za izvajanje programa v osnovni šoli

Loading Dogodki

Vrhnika, 20. – 21. april  in 4. maj 2023

 

Vabimo vas na usposabljanje za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok, ki je namenjen otrokom v vrtcu, njihovim staršem in zaposlenim v vrtcu.

Program NEON – Varni brez nasilja je celostni program primarne preventive vrstniškega in spolnega nasilja na škodo otrok, mladostnic in mladostnikov. V programu smo povezali programa, ki ju v Sloveniji izvajamo že vrsto let in sta s strani otrok, staršev in strokovnih delavcev in strokovnih delavk v vzgojno-izobraževalnih zavodih prepoznana kot primerna oblika preventivnega dela.

Gre za »CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok« in program Brez nasilja nad vrstniki. Programa smo nadgradili z vsebinami za krepitev socialnih in čustvenih kompetenc otrok in modulom za dijake. Program NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok je primarno preventivni program, s katerim delujemo  proaktivno s ciljem razviti in krepiti varovalne dejavnike otrok, da bi se znali in zmogli zaščititi pred nasiljem, zlorabo.  Osnovno sporočilo programa otrokom in odraslim je, da imajo vsi otroci pravico, da so VARNI, MOČNI in SVOBODNI.

Glavni cilj Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok, je krepiti varovalne dejavnike otrok, da bi bili varni pred nasiljem in da bi se znali in zmogli v primeru nasilja ustrezno odzvati.

Več informacij o Programu NEON za osnovne šole najdete na spletni strani www.programneon.eu in v tej datoteki.