Program NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok – izvajanje v OŠ

Loading Dogodki
This dogodek has passed.

PROGRAM NEON ZA PREVENTIVO

NASILJA IN ZLORABE OTROK

USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE PROGRAMA V

OSNOVNI ŠOLI

Vrhnika, 11. – 12. marec in 20. marec 2020

 

VABILO

Spoštovani,

vabimo vas na usposabljanje za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok, ki je namenjen mlajšim otrokom v osnovni šoli, njihovim staršem in zaposlenim v šoli.

 

Program NEON – Varni brez nasilja

je celostni program primarne preventive vrstniškega in spolnega nasilja na škodo otrok, mladostnic in mladostnikov. V programu smo povezali programa, ki ju v Sloveniji izvajamo že vrsto let in sta s strani otrok, staršev in strokovnih delavcev in strokovnih delavk v vzgojno-izobraževalnih zavodih prepoznana kot primerna oblika preventivnega dela. Gre za »CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok« in program Brez nasilja nad vrstniki.

 

Program NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok je primarno preventivni program, s katerim delujemo proaktivno s ciljem razviti in krepiti varovalne dejavnike otrok, da bi se znali in zmogli zaščititi pred nasiljem, zlorabo. Osnovno sporočilo programa otrokom in odraslim je, da imajo vsi otroci pravico, da so VARNI, MOČNI in SVOBODNI.

 

Zakaj Program NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok?

 • Ker predstavlja preprost in učinkovit način, kako z mlajšimi otroki v osnovni šoli varno in njihovi starosti primerno spregovoriti o zahtevni temi nasilja in zlorabe otrok,
 • ker nagovori tudi zaposlene v osnovni šoli in starše otrok,
 • ker se osredotoča na krepitev varovalnih dejavnikov otrok: podporna socialna mreža vrstnikov, vrstnic in odraslih, prave informacije in znanje, socialno-čustvene kompetence in samozavestno vedenje otrok, konkretna podpora in pomoč, ko jo otrok potrebuje.

S tem otroke opolnomočimo, da bi se v situacijah nasilja, zlorabe znali in zmogli ustrezno odzvati in se zaščititi.

 

Komu je program namenjen?

 • Otrokom od 2. do 4. razreda osnovne šole,
 • njihovim staršem in
 • zaposlenim v osnovni šoli.

 

Odraslim predstavimo:

 • Program NEON – Varni brez nasilja in njegova izhodišča,
 • ključne informacije o problematiki nasilja in zlorabe otrok,
 • možne posledice nasilja in zlorabe,
 • priporočila za pogovor z otrokom o nasilju in zlorabi ter priporočila za ustrezen odziv na razkritje nasilja, zlorabe ter zaščito otroka,
 • delavnice za otroke in
 • priporočila za izvajanje preventivnih aktivnosti.

 

Otroci se seznanijo in učijo:

 • o pravicah vseh otrok, da so varni, močni in svobodni,
 • kako prepoznati potencialno nevarne situacije nasilja in zlorabe ter kako se nanje ustrezno odzvati,
 • komunikacijskih veščin,
 • kako pomembna je pomoč in podpora vrstnikov in vrstnic,
 • kako odraslim osebam, ki jim zaupajo, povedati o izkušnji nasilja ali o svoji stiski.

 

 

USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE PROGRAMA NEON ZA PREVENTIVO NASILJA IN ZLORABE OTROK (ZA OŠ)

Vsebine usposabljanja:

 • Primarna preventiva in program NEON – Varni brez nasilja,
 • izvedba Programa NEON v osnovni šoli (delavnice za otroke in predstavitve za zaposlene in starše),
 • problematika nasilja, zlorabe in zanemarjanja otrok,
 • ustrezen odziv na otrokovo stisko, pogovor z otrokom, ki je žrtev nasilja, zlorabe, zaščita otroka, ki je žrtev nasilja, zlorabe.

Podroben program usposabljanja bodo udeleženci in udeleženke prejeli okvirno dva tedna pred pričetkom usposabljanja.

 

Usposabljanje je namenjeno:

 • strokovnim delavkam in strokovnim delavcem v osnovnih šolah,
 • študentom in študentkam humanističnih smeri in
 • drugim zainteresiranim, ki bi Program NEON želeli izvajati v osnovni šoli.

Predlagamo, da se usposabljanja udeležijo trije udeleženci oziroma tri udeleženke, saj delavnice za otroke izvajajo tri osebe.

 

Izvedba usposabljanja

Usposabljanje bo potekalo za odprto skupino udeleženk in udeležencev.

 

Gradivo:

udeleženci in udeleženke usposabljanja bodo prejeli priročnik za izvajanje preventivnih dejavnosti ter predloge gradiva za otroke in starše kot pripomočke za uspešno izvedbo preventivnih dejavnosti z vsemi ciljnimi skupinami.

 

Oblike in metode dela:

 • predavanje,
 • delo v parih in malih skupinah,
 • izvajanje iger vlog za izvedbo delavnic za otroke,
 • uporaba video gradiva in drugih učnih pripomočkov,
 • obravnava praktičnih primerov,

 

Izvajalke usposabljanja

Usposabljanje bo izvajal tim izvajalk, ki imajo dolgoletne izkušnje s preventivnim delom za preprečevanje nasilja in zlorabe otrok, z obravnavo problematike zlorabe in zanemarjanja otrok, nasilja v družini, zaščite otrok in odraslih – žrtev nasilja. Nosilki usposabljanja bosta psihologinji Nerina Bonassin-Battelli in mag. Mateja Štirn.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo na usposabljanju?

 • Usposobili se boste za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok (za osnovno šolo).
 • Pridobili boste informacije in znanja o problematiki nasilja in zlorabe otrok.
 • Pridobili boste znanja in veščine za ustrezen odziv na otrokovo stisko, pogovor z otrokom, ki je žrtev nasilja ali zlorabe, in za zaščito otroka.
 • Imeli boste možnost obravnave konkretnih primerov, s katerimi se srečujete v svojem delovnem okolju.
 • Imeli boste priložnost za izmenjavo izkušenj in idej z drugimi udeleženkami in udeleženci usposabljanja.

 

Čas in kraj usposabljanja

Usposabljanje bo potekalo v dveh modulih v skupnem obsegu 24 pedagoških ur:

 • modul 1: 11. – 12. marec 2020,
 • modul 2: 20. marec 2020.

 

Kraj usposabljanja: Cankarjev dom na Vrhniki.

 

Kako se lahko prijavite?

Strokovne delavke in strokovni delavci iz vzgojno-izobraževalnih zavodov lahko prijavo za udeležbo na usposabljanju oddate preko sistema KATIS.

 

Udeleženke in udeleženci, ki niste zaposleni v VIZ, lahko prijavo oddate preko spletne prijavnice.

 

Rok za oddajo prijav je 12. 2. 2020.

Število mest je omejeno, zato vas vabimo, da svojo prijave oddate čim prej.

 

Koliko znaša kotizacija?

 • Kotizacija za strokovne delavce in strokovne delavke v VIZ, ki se prijavijo prek sistema KATIS, znaša 177,51 € (z ddv) na osebo.
 • Redna cena za 3-dnevno usposabljanje znaša 219,60 € (z ddv) na osebo.
 • Cena za študente in brezposelne znaša 160 € (z ddv) na osebo.

 

V ceno so všteti stroški priprave in izvedbe usposabljanja, pisnega in e-gradiva ter potrdil o udeležbi.

 

Za plačilo kotizacije za udeležbo na usposabljanju vam bomo na podlagi vaše prijave poslali račun oz. e-račun.

 

V primeru, da se usposabljanja ne boste mogli udeležiti, nam svojo odjavo udeležbe sporočite najkasneje

do 21. 2. 2020. Pri kasnejših odjavah bo potrebno plačilo celotnega zneska kotizacije.

 

Dodatne informacije o usposabljanju

Za dodatne informacije o usposabljanju smo vam na voljo preko e-pošte (info@isainstitut.si) in telefona       (059 016 138).

 

Prijazno vabljeni,

mag. Mateja Štirn

ISA institut