Iniciativa “Krepimo družine”

familyIniciativa Krepimo družine se je začela v iskanju novega pristopa k preventivi nasilja v družini in zlorabe otrok – pristopa, ki je sistematičen, doseže veliko število otrok in staršev, izhaja iz perspektive zaščitnih dejavnikov, deluje preden se zgodita nasilje, zloraba in se lahko izvaja na nacionalni ravni. Razvili so jo v Centru za raziskavo socialnih politik v ZDA (CSSP, Washington, ZDA).

Aktivnosti iniciative Krepimo družine so namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Pri izvajanju primarne preventive se osredotoča na pozitivne – varovalne dejavnike. Vključuje izobraževanje, usposabljanje vzgojiteljic, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev/delavk v vrtcih. Cilj iniciative je prispevati k temu, da je vrtec za otroke in starše prostor, kjer lahko najdejo dodatne, nove vire svojih moči. Iniciativa sledi okviru petih varovalnih dejavnikov: osebna prožnost staršev, podporne socialne mreže, znanje o starševstvu in otrokovem razvoju, konkretna podpora v kriznih časih, otrokov socialni in čustveni razvoj. Krepitev varovalnih dejavnikov družin zmanjšuje tveganja za nasilje nad otroki, zlorabo otrok.

Več informacij o mednarodni iniciativi Krepimo družine lahko najdete tukaj:

http://www.cssp.org/reform/strengthening-families

http://www.ctfalliance.org