Osebna prožnost – dejavnik dobrega počutja in uspeha

Kaj pomeni biti prožen? Močan, trden, odporen, fleksibilen …?

Vse to in še mnogo več. Osebna prožnost je sposobnost, da se v času življenjskih preizkušenj, različnih negativnih izkušenj pozitivno prilagodimo in ponovno vzpostavimo osebnostno ravnovesje. Aktivira nas, da se opremo na svoje notranje in/ali zunanje vire moči in se s samouravnavanjem, prilagajanjem, učenjem, spreminjanjem in/ali preseganjem obstoječih vzorcev na pravi način lotimo reševanja težav.

Če vas zanima, kako prožni ste in kje imate še potencial za razvijanje osebne prožnosti, odgovorite na spletni vprašalnik Pot prožnosti (Sideroff, S., 2013, prevod: Štirn, M., 2016)

Bolj fleksibilno soočanje s spremembami in preizkušnjami v življenju

Bistvena elementa prožnosti sta rast in razvoj. Prožni posamezniki se bolj fleksibilno soočajo s spremembami in prilagodijo v novih okoliščinah, bolj konstruktivno se odzovejo na napake, kritike, uspejo jih razumeti kot »učno izkušnjo«, »lekcijo« za ravnanje v prihodnje, za uvajanje sprememb in napredek. Imajo tesne vezi s svojo podporno socialno mrežo in temeljno dober odnos sami s seboj. Imajo moč, da udejanjijo svoje želje, cilje in vztrajajo tudi, če naletijo na ovire.

Osebna prožnost je pomemben varovalni dejavnik za uspešno obvladovanje stresa in preprečevanje negativnih posledic, ki jih imajo lahko kronični stres ali večje stresne situacije. Zaradi prožnosti lahko ohranimo svoje zdravje, blagostanje in uspevamo, ne glede na negativne okoliščine, s kateri se ali smo se soočali.

Rezultati študij so pokazali, da je prisotnost oziroma odsotnost varovalnih dejavnikov glavna razlika med posamezniki, ki se pozitivno odzovejo in prilagodijo na spremembe, povezane z različnimi negativnimi izkušnjami, in posamezniki, ki se odzovejo v smeri negativnih posledic (Lee et al., 2012). Varovalni dejavniki so pogoji, značilnosti posameznikov in skupin, sistemov, ki skozi vsa življenjska obdobja spodbujajo zdrav razvoj in blagostanje.

Devet stebrov prožnosti

Model devetih stebrov prožnosti (Sideroff, 2015) povezuje devet dejavnikov (stebrov) s treh področij našega življenja. Prvi trije stebri se nanašajo na področje odnosov, ki jih imamo s seboj, z drugimi ljudi in z “nečim večjim od mene”. Drugo področje se nanaša na naše fizično, čustveno in kognitivno ravnovesje. Tretje področje pa predstavlja način, kako delujemo v svetu.

Področje odnosov

  1. Odnos s samim seboj

Ta steber prožnosti se nanaša na to, kakšen odnos imamo do samega sebe. Predstavlja ustrezno skrb za samega sebe, povezanost s samim seboj, pozitiven pogled nase.

Pomembno je, da smo do samega sebe podporni, sočutni, negujemo samospoštovanje, sprejemanje in ljubezen do sebe. Ko smo sprejemajoči do samega sebe, se ne obsojamo, to spodbuja sposobnost samopomiritve. Če smo pretirano samokritični, se obsojamo, se naša sposobnost za samopomiritev zmanjša.

  1. Sposobnost, da vzpostavimo in negujemo povezane, intimne odnose z drugimi in dobimo podporo

Podporni odnosi nam pomagajo razviti in krepiti zaupanje vase, v druge. Ta steber pomembno vpliva na občutek “varnega sveta”. Vključuje tudi postavljanje zdravih, jasnih, doslednih meja.

  1. Vera v nekaj “večjega od mene” lahko predstavlja našo vključenost, povezovanje z aktivnostmi v skupnosti, prostovoljstvo, dobrodelnost ali našo duhovno prakso. Ta steber nam daje smisel, upanje, smer, vpliva na zmanjšanje občutka osamljenosti, odtujenosti.

 

Ravnovesje organizma, upravljanje z energijo (fiziološko, čustveno in kognitivno)

  1. Fiziološko ravnovesje predstavlja sposobnost, da se sprostimo, pomirimo, se ne odzovemo prehitro in pretirano.
  2. Čustveno ravnovesje vključuje zavedanje svojih čustev, ustrezno izražanje čustev in predelavo negativnih izkušenj.
  3. Kognitivno ravnovesje pa vključuje pozitivno naravnanost in prepričanja, sposobnost, da kontroliramo svoje misli, se osredotočimo.

Proces (kako delujemo v svetu)

  1. Prisotnost predstavlja sposobnost, da smo “tukaj in sedaj”, v stiku s samim seboj in z okoljem, nismo okupirani s preteklostjo ali s skrbmi, strahovi glede prihodnosti.
  1. Fleksibilnost predstavlja sposobnost, da se ustrezno prilagodimo na spremembe, se učimo na podlagi preteklih izkušenj. Del tega stebra je tudi kreativnost, ki je povezana s fleksibilnostjo našega pogleda na življenje.
  1. Moč se nanaša na sposobnost, da se lotimo neke aktivnosti, naredimo stvari, vztrajamo. Vključuje pogum in asertivnost, da predstavimo, zastopamo svoje argumente, meje, udejanjimo svoje ideje, dosežemo cilje. Vključuje tudi sposobnost, da načrtujemo, strateško razmišljamo, se odločimo. Ta steber spodbuja občutek nadzora in zaupanje vase.

Model devetih stebrov prožnosti predstavlja celostni pristop za krepitev varovalnih dejavnikov, ki nam v komplementarnem delovanju zagotavljajo optimalno delovanje/ravnanje v zasebnem in poslovnem življenju.

Prožnost lahko krepimo na treh nivojih: individualnem, timskem in organizacijskem

Osebna prožnost je torej eden ključnih dejavnikov za naše dobro počutje in uspeh. Pomembno pa vpliva tudi na delovanje timov in organizacij. V delovni organizaciji predstavlja pomemben varovalni dejavnik in vir moči za uspešno soočanje s konstantami kot so spremembe, izzivi, različne krizne situacije.  V kontekstu delovne organizacije lahko prožnost krepimo na treh nivojih: individualnem, timskem in organizacijskem.

Osebno prožnost lahko gradimo, krepimo skozi celo življenje. Mali koraki lahko vodijo do velikih sprememb :).

Nekaj vprašanj za samorefleksijo in spodbudo za (nove) korake do večje osebne prožnosti

Imate dober občutek o sebi. Vam je všeč, kdo ste?
Imate dobro mrežo ljudi v svojem življenju, ki vam želijo, da uspete?
Najdete smisel v svojem življenju?
Si hitro opomorete, ko ste pod stresom?
Premlevate napake ali jih uspete sprejeti in jih “vzeti” kot učno izkušnjo/lekcijo za v prihodnje?
Ste sposobni izraziti svoje občutke?
Zaupate vase?
Iščete nove izkušnje, iz katerih se lahko učite?
Uspete biti samozavestni in odločni, da premagate neko oviro?

Sposobnost vzdrževati prijetna čustva

Richard J. Davidson (2015), eden od pionirjev na področju nevroznanosti, pojasnjuje, da je osebna prožnost skupaj s sposobnostjo za vzdrževanje prijetnih čustev, s čuječnostjo in prosocialnimi veščinami, vedenji kot so empatija, sočutje, altruizem in hvaležnost ena od štirih ključnih “sestavin” našega dobrega počutja, blagostanja (angl. well-being).

Samoocena pozitivnosti

Vprašalnik Samoocena pozitivnosti (Positivity Self Test, Fredrickson,B., prevod: Štirn, M.) lahko uporabljate kot pripomoček za samorefleksijo in krepitev samozavedanja, potenciala, ki ga predstavljajo prijetna čustva in čustvenega ravnovesja. Odgovorite nanj ob koncu dneva vsak dan naslednjih mesec dni.

Aktivnosti za krepitev osebne prožnosti

Na tej povezavi (klik) si lahko ogledate aktivnosti za mlade, otroke in odrasle, s katerimi lahko krepite 9 stebrov osebne prožnosti. Vabimo vas, da katero od njih preizkusite in delite ali izvedete z vašimi bližnjimi.