V okviru Projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, pripravljamo e-učno gradivo za različne strokovne javnosti za pridobivanje aktualnih informacij in znanj za uspešno vključevanje otrok priseljencev v VIZ zavode.

E-gradivo bo vsebovalo tri module oziroma tri e-tečaje. Vsak e-tečaj mora biti v obsegu trajanja okvirno 30 minut ter mora vključevati interaktivne elemente kot so animacije, motivacijska vprašanja, itd.. Vsak e-tečaj mora vključevati vsaj:

  • 25 učnih strani,
  • 20 motivacijskih vprašanj,
  • 10 interaktivnih elementov, ki glede na specifikacijo naročnika lahko vključujejo scenarije z odločanjem (»multi-branch games«), animirane zgodbe, video zgodbe, itd.

Celotno e-gradivo mora biti razvito z uporabo orodja Articulate Storyline3 ter pripravljeno v SCORM formatu za uporabo v okolju Moodle.

Vsebinski del e-gradiva bomo pripravili v timu konzorcija projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja«.

Izbrani ponudnik bo za izdelano e-gradivo naročniku za neomejen čas predal vse materialne avtorske pravice. Izbrani ponudnik bo ob predaji avtorskega dela dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo e-tečajev.

 

V kolikor je sodelovanje pri izdelavi e-gradiva za vas aktualno in razpolagate z ustreznimi viri ter imate za predvidene aktivnosti potrebna znanja in izkušnje, vas vabimo, da nam pošljete vašo ponudbo.

V ponudbi navedite:

  • Ime in priimek oz. naziv pravne osebe
  • Naslov
  • Vaša znanja in reference
  • Predviden obseg dela (z okvirno časovnico za pripravo vseh treh modulov)
  • Predviden končni strošek (s predvideno urno postavko in številom ur)

 

Ponudbo nam lahko pošljete preko e-pošte na naslov: jerneja.sibilja@isainstitut.siali po pošti na naslov: ISA institut, Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana.

Rok za oddajo ponudb: 12. 6. 2019.

Za dodatne informacije v zvezi s ponudbo smo vam na voljo preko e-pošte: jerneja.sibilja@isainstitut.siin telefona: 040 636 641 in  059 016 138.

 

Ljubljana, 31. 5. 2019