Jerneja Šibilja

»Posameznik ni nikoli prestar, da bi si postavljal nove cilje, niti da bi sanjal nove sanje.« (C. S. Lewis) Verjamem, da sta osebni razvoj in napredek lažja, če sanjaš pozitivno in optimistično slediš ciljem.

Področja dela

  • razvoj in izvajanje svetovalno-izobraževalnih programov in delavnic
  • razvoj in izvajanje preventivnih programov
  • razvoj in izvajanje nacionalnih in mednarodnih projektov

Posebna znanja in izkušnje

Sodelujem pri razvoju in izvajanju nacionalnih in mednarodnih izobraževalnih projektov, predvsem na področju primarne preventive in spodbujanja vključevanja ranljivih skupin. Sem del ekipe, ki izvaja CAP delavnice za preventivo nasilja in zlorabe otrok. Z veseljem razvijam in izvajam tudi delavnice in usposabljanja za krepitev t. i. mehkih veščin, tako za mladostnike kot tudi odrasle. Sem kvalificirana SDI uporabnica in sodelujem pri izvajanju delavnic na temo vzpostavljanja učinkovitih odnosov in uspešnega upravljanja s konflikti. V zadnjih treh letih se intenzivneje ukvarjam z organizacijo različnih strokovno-izobraževalnih dogodkov, konferenc in usposabljanj.

Rada pridobivam nova znanja in veščine ter se udeležujem različnih usposabljanj, delavnic in strokovnih dogodkov. Blizu so mi interaktivne, praktične metode dela in orodja, ki so usmerjena v iskanje rešitev, osebnostno rast ter razvoj posameznikov.