Mag. Mateja Štirn

“Privilegij je delati to, kar te veseli. Rada imam svoje delo, v njem vedno znova odkrivam poti naprej. Zadnje čase se učim bolj svobodno sanjati, zato da so možnosti še večje in še bolj privlačne.”

Področja dela

  • psihološko svetovanje
  • psihoterapija
  • supervizija
  • razvoj in izvajanje svetovalno-izobraževalnih programov
  • razvoj in izvajanje preventivnih programov
  • vodenje nacionalnih in mednarodnih projektov

Posebna znanja in izkušnje

Poleg psihološkega svetovanja in psihoterapije za posameznike in skupine izvajam svetovalno-izobraževalne in preventivne projekte za promocijo duševnega zdravja, krepitev osebne prožnosti in uspešno obvladovanje stresa, pripravo na in ravnanje v kriznih situacijah, izvajanje psihosocialne podpore po travmatskih izkušnjah, preventivne programe za preprečevanja nasilja, zlorabe in zanemarjanja otrok. Imam vrsto let izkušenj z nudenjem psihološke pomoči udeležencem različnih kriznih dogodkov. Za več podjetij izvajam prvo psihološko pomoč in svetovanje zaposlenim po kriznih dogodkih ropov, groženj, napadov, delovnih nesreč in drugih oblik nasilja. Izvedla sem številne svetovalno-izobraževalne programe. V zadnjem času se še posebej posvečam razvoju in izvedbi programov za krepitev osebne prožnosti kot pomembnega varovalnega dejavnika našega zdravja in dobrega počutja. Sem soavtorica monografije Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih.