V ISA institutu od začetka letošnjega leta sodelujemo tudi v mednarodnem projektu EMPOWER – Spodbujanje priseljenk, da izkoristijo svoj potencial in priložnosti v svetu podjetništva. Projekt se izvaja v okviru programa Erasmus+. Kot že samo ime projekta pove, je namen projekta opolnomočenje žensk priseljenk in sicer preko razvijanja in krepitve osnovnih podjetniških kompetenc in spretnosti z namenom spodbujanja njihove zaposljivosti, socialno-izobraževalnega razvoja ter sodelovanja v državljanskem in družbenem življenju.

V konzorciju projekta se je povezalo 8 organizacij iz Švedske, Italije, Nemčije in Slovenije. V prvem delu projekta je naš cilj izvesti analizo stanja in zbrati aktualne podatke o ciljni skupini – ženskah priseljenkah, kar bo izhodišče za oblikovanje izobraževalnih aktivnosti in gradiv ter izvedbo usposabljanj. Slednje je cilj drugega dela projekta.

 

V Sloveniji smo marca in aprila izvedli 10 intervjujev z albansko govorečimi priseljenkami. Z njihovo pomočjo smo lahko dobili vpogled v to, kakšne so bile njihove želje, pričakovanja, cilji glede izobraževanja in poklicne poti ter kaj so bili dejavniki, ki so delovali kot podpora ter dejavniki, zaradi katerih so morale mnoge dati na stran svoje želje, pričakovanja, cilje.

V začetku aprila smo se tudi odpravili na sever Nemčije v Schwerin, kjer smo imeli prvi delovni sestanek predstavnikov in predstavnic vseh sodelujočih organizacij v okviru projekta. Predstavili in na kratko analizirali smo izvedene intervjuje in kmalu ugotovili, da se v vseh državah soočamo s podobnimi težavami. Zanimivo je, da je struktura ciljnih skupin, ki smo jih povabilu k sodelovanju, v vsaki državi drugačna, zato spremljajte napredek projekta, saj bomo izvedeli ogromno novih in zanimivih stvari.