Z močjo nogometa prispevamo za socialno vključenost otrok priseljencev

Cilj projekta je vpeljati metodo nogomet3 v mladinski in nevladni sektor v Sloveniji za uporabo pri opolnomočenju in socialni inkluziji mladih in otrok priseljencev ter otrok in mladih iz ranljivejših okolij. Metodologijo, ki otroke in mlade opolnomoči z veščinami, ki jih potrebujejo za uspeh tudi izven nogometnega igrišča in ki združuje principe “fair playa”, enakopravnosti in timskega dela z diskusijo in refleksijo, so razvili v organizaciji streetfootballworld.

Metoda nogomet3 je tako poimenovana zaradi “treh polovic”, ki sestavljajo eno igro – diskusijo pred tekmo, tekmo in diskusijo po tekmi. V vsako tekmo so vključene pomembne življenjske lekcije. Ekipe so mešane po spolu. Igralci pred tekmo sami določijo pravila igre. Po tekmi s pomočjo mediatorja reflektirajo svoje vedenje in vedenje nasprotnega tima. Točke se dodelijo tako za dane gole kot tudi za “fair play”. Igra se igra brez sodnikov, zato morajo igralci sami razrešiti konflikte, sodelovati med seboj, vzpostaviti dialog in sprejemati kompromise.

V okviru projekta bomo izvedli usposabljanje za 24 udeležencev iz različnih mladinskih in nevladnih organizacij, ki bodo metodo nato uporabljali pri svojem delu.

Hkrati bomo aktivno predstavljali tako samo metodo kot tudi vrednote, ki jih nogomet3 promovira – korektna igra, spoštovanje, enakopravnost vseh sodelujočih, nediskriminatoren odnos, krepitev socialnih veščin in samopodobe otrok in mladih, timsko delo … K aktivni udeležbi bomo pritegnili različne ciljne skupine – mlade in otroke priseljence in ne-priseljene otroke in mlade, mladinske delavce, strokovne delavce v VIZ, splošno javnost.

Nogomet3 in z njim povezana sporočila bomo predstavljali na različnih javnih dogodkih po Sloveniji (dogodki nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti …). Več o dogodkih bo objavljeno na spletni strani ter socialnih omrežjih ISA instituta in Zavoda BOB.

Trajanje projekta: 1. 12. 2018 – 30. 9. 2019

Partnerji projekta: ISA institut in Zavod BOB

Sofinanciranje: U.S. Embassy (Ljubljana, Slovenia)

Natečaj nogomet3 – Nogomet je igra za vse.

V mesecu juniju 2019 smo izvedli video natečaj nogomet3 – Nogomet je igra za vse, kjer smo mlade med 6. in 20. letom izzvali, da postavijo svoja pravila nogomet3 ter jih predstavijo skozi videoposnetke.

Nagrajene ter druge primerne posnetke si lahko ogledate na sledeči povezavi: