Osnovni cilj projekta je vzpostaviti mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola ter zagotoviti široko dostopno laično psihosocialno podporo ter pomoč.

Nacionalne mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola so vzpostavljene v Sloveniji, Bolgariji, Veliki Britaniji in na Hrvaškem. Povezujejo različne organizacije, ustanove (šole, vrtce, univerze, družbeno odgovorna podjetja, nevladne organizacije, knjižnice, mestne občine in številne druge).

Vloga mreže prvih točk pomoči je zagotavljanje laične psihosocialne pomoči žrtvam nasilja v družini in žrtvam nasilja zaradi spola. Preko mreže prvih točk pomoči želimo prispevati k zgodnjemu odkrivanju in preprečevanju nasilja.

Naš cilj je zagotoviti visoko kakovost podpore in pomoči na prvih točkah pomoči žrtvam nasilja. Za zaposlene in sodelujoče v organizacijah, ki so vključene v mreže prvih točkeh pomoči, bomo pripravili FIRST program e-izobraževanja in 3-dnevna usposabljanja »v živo«. FIRST e-učni program bo za vse zainteresirane na voljo v začetku aprila 2017.

Dodana vrednost projekta za posameznike in posameznice v mreži prvih točk pomoči bo dvig ravni znanja o problematiki nasilja v družini in nasilja zaradi spola; od boljšega razumevanja značilnosti te problematike do pridobivanja konkretnih znanj in veščin za nudenje ustrezne podpore in pomoči žrtvam nasilja. Kombinacija e-izobraževanja in usposabljanja »v živo« bo omogočila zagotavljanje ustrezne usposobljenosti sodelujočih v mreži prvih točk pomoči. Na takšen način bodo žrtve nasilja lahko dobile ustrezno podporo in pomoč.

 

KAKO LAHKO POSTANETE DEL MREŽE PRVIH TOČK POMOČI

Vašo organizacijo/podjetje prijazno vabimo k sodelovanju v mreži prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola.

Kontaktirajte nas na info@isainstitut.si!