Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja, za obdobje let 2010–2012 

Projekt sta sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropski socialni sklad.