Pozitivna psihologija – krepimo moči osebnosti

Na kratko o osebnostnih močeh

Osebnostne moči so pozitivne lastnosti, ki so skupne vsem ljudem in opisujejo najboljše v nas. Gre za lastnosti, ki odražajo našo osebno identiteto, so za nas izpopolnjujoče, ne zmanjšujejo vrednosti drugih ljudi, so univerzalne in cenjene širom sveta in privedejo do pozitivnih izidov tako za nas, kot tudi za druge (npr. do psihološkega blagostanja, pozitivnih odnosov, dosežkov).

Raziskave* na področju pozitivne psihologije so privedle do prepoznave 6 vrlin, ki jih univerzalno najdemo v vseh kulturah, verah in narodih. Te vrline so modrost, pogum, človečnost, pravičnost, zmernost, transcendenca. Hkrati so raziskovalci prepoznali 24 osebnostnih moči, ki teh šest vrlin sestavljajo.

Vsak izmed nas ima lastno kombinacijo 24 osebnostnih moči, ki nam pomaga v vsakdanjem življenju in igra ključno vlogo pri naših uspehih. Ko uporabljamo naše moči, se počutimo zadovoljni in polni energije, občutimo več pozitivnih emocij doma in v službi, z uporabo moči se hitreje učimo …

Katere osebnostne moči poznamo?

Vrlina MODROST IN ZNANJE
Moči razuma in mišljenja, s pomočjo katerih pridobimo in uporabimo znanje.
1. KREATIVNOST (izvirnost, iznajdljivost)
Razvijanje, uporaba,novih in produktivnih načinov, kako zasnovati in delati stvari.
 2. RADOVEDNOST (zanimanje, iskanje novosti, odprtost za izkušnje)
Izražanje zanimanja za izkušnje zaradi izkušnje same; raziskovanje in odkrivanje.
 3. KRITIČNO MIŠLJENJE
Razmisliti o stvareh in jih preučiti z vseh strani; tehtanje vseh argumentov.
 4. LJUBEZEN DO UČENJA
Pridobivanje novih znanj, spretnosti in vsebin, bodisi preko neformalnih ali formalnih načinov učenja.
5. PERSPEKTIVA (MODROST)
Sposobnost dati drugim moder nasvet; sposobnost različnih pogledov na svet, ki so smiselni nam in drugim.
Vrlina POGUM
Moči, ki nam pomagajo vztrajati in doseči cilje v primeru krize, preizkušenj, obremenitev, zunanjih ali notranjih.
6. HRABROST
Vztrajanje kljub grožnjam, izzivom, težavam ali bolečini; delovanje na podlagi svojih prepričanj, četudi so ta nepriljubljena.
 7. VZTRAJNOST
Dokončanje začetega; vztrajanje pri aktivnosti, ravnanju, kljub oviram.
 8. PRISTNOST, ISKRENOST
Predstavljanje sebe na pristen način, tako/takega kot sem; prevzemanje odgovornosti za svoja čustva in vedenje.
 9. VITALNOST, ENTUZIAZEM, ENERGIJA
Ko se življenja lotevamo z entuziazmom, energijo, vnemo; ko se počutimo žive in aktivirane.
Vrlina ČLOVEČNOST
Moči, s pomočjo katerih se obrnemo na druge, vzpostavljamo medosebne odnose, prijateljstva.
10. LJUBEZEN
Spoštovanje tesnih odnosov z drugimi, še posebej tistih odnosov, v katerih sta skrb in izmenjava vzajemni.
 11. PRIJAZNOST IN RADODARNOST
Izvajanje dobrih del ali usluge za druge.
 12. SOCIALNA INTELIGENTNOST
Zavedanje svojih motivov in čustev ter motivov in čustev drugih ljudi.
Vrlina PRAVIČNOST
Moči, ki so osnova zdravega življenja v skupnosti.
13. DRŽAVLJANSTVO, SOCIALNA ODGOVORNOST, PRIPRADNOST SKUPINI
Delovanje kot član/članica skupine ali tima; lojalnost, pripadnost skupini.
14. PRAVIČNOST
Enakovredno obravnavanje vseh ljudi v skladu z načeli poštenosti in pravičnosti; brez pristranskih odločitev o drugih.
15. VODITELJSTVO
Spodbujanje skupine, da naredi stvari, ki jih mora in hkrati ohranjanje dobrih odnosov v skupini.
Vrlina ZMERNOST
Moči, ki nas ščitijo pred pretiravanjem, pred skrajnostmi.
16. ODPUŠČANJE IN USMILJENJE
Odpuščanje tistim, ki so storili nekaj narobe; sprejemanje pomanjkljivosti pri drugih;
omogočanje še ene priložnosti; brez maščevalnosti.
17. SKROMNOST
Ko pustim, da moji dosežki, rezultati govorijo sami zase; sebe ne vidim kot bolj posebno/
posebnega.
18. PREUDARNOST
Previdnost glede svojih izbir, odločitev; izogibanje nepotrebnim tveganjem; ne govorim in ne
počnem stvari, ki bi jih kasneje obžaloval/obžalovala.
19. SAMOURAVNAVANJE, SAMOKONTROLA
Uravnavanje tega kar čutim in kar počnem; disciplina; nadzor nad svojimi potrebami, željami in
čustvi.
Vrlina TRANSCENDENCA
Moči, ki zagotavljajo občutek povezanosti z nečim višjim (vesolje, stvarstvo) in nam dajejo smisel.
20. LEPOTA IN ODLIČNOST
Cenjenje lepote, odličnosti in / ali vešče delovanje na različnih področjih življenja.
21. HVALEŽNOST
Zavedanje in hvaležnost za dobre stvari, ki se zgodijo/dogajajo/so; ko si vzamem čas, da rečem
“hvala”, da izrazim hvaležnost.
22. UPANJE IN OPTIMIZEM
Pričakovanje najboljšega v prihodnosti in delovanje s tem ciljem.
23. HUMOR IN IGRIVOST
Ko se rada/rad smejem, sem nagajiva/nagajiv; ko nasmejim druge; ko vidim svetlo, pozitivno plat stvari, ljudi.
24. DUHOVNOST, OBČUTEK SMISLA
Skladna prepričanja o višjem namenu, smislu življenja in smislu univerzuma/stvarstva.

Spletni vprašalnik »Character strengths test«

Če želite ugotoviti, katere moči in v kolikšni meri imate izražene, lahko izpolnite prosto dostopen vprašalnik VIA instituta. Vprašalnik sta razvila Martin Seligman in Christ Peterson. Na voljo je tudi slovenska verzija vprašalnika.

So vse osebnostne moči res pozitivne?

So. Je pa tako kot pri vsaki drugi stvari v življenju, tudi pri uporabi osebnostnih moči potrebno biti zmeren. Previdnost nas lahko tako v nekaterih življenjskih situacijah zaščiti, če to moč uporabljamo preveč, pa se lahko zgodi, da zamudimo kakšne pomembne izkušnje ali doživetja. Podobno nam lahko uporaba humorja pomaga v težkih situacijah ali kot je potrebna razelektritev ozračja, po drugi strani pa smo ob pretirani ali neprimerni uporabi humorja lahko zaznani kot neresni sogovorniki.

Pomembno je torej, da naše moči uporabljamo situacijam primerno in zmerno.

Ali se da osebnostne moči razvijati ali se moramo sprijazniti s tem, kar »nam je dano«?

Dobra novica za vse, ki bi si želeli pri sebi krepiti katero od zgoraj naštetih moči, je, da se moči da razvijati. O posameznih močeh osebnosti in o tem, kako jih lahko razvijamo, krepimo, si lahko preberete v člankih v naši knjižnici.