Program NEON – Varni brez nasilja2019-05-14T19:20:14+01:00

Program NEON

VARNI BREZ NASILJA

Celostni program primarne preventive nasilja nad vrstniki in spolnega nasilja na škodo otrok in mladostnikov.

Program NEON – Varni brez nasilja je primarno preventivni program, katerega osnovni cilj je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnic in mladostnikov, da bi se znali in zmogli zaščititi pred različnimi oblikami nasilja, zlorabe in da tudi sami ne bi povzročali nasilja. Osnovno sporočilo programa otrokom, mladim in odraslim je, da nasilje nikoli ni pravi način za ravnanje v medosebnih odnosih in da imamo vsi ljudje pravico, da smo varni, močni in svobodni. V okviru programa z otroki in mladimi s sklopi delavnic obravnavamo problem vrstniškega nasilja, problem spolnega nasilja in problem nasilja v intimno-partnerskih odnosih. Osredotočamo se na predstavitev dejstev o nasilju in na krepitev samozaščitnih veščin ter drugih varovalnih dejavnikov otrok in mladih.

V Programu NEON  smo povezali in nadgradili programa, ki ju za posamezne starostne skupine izvajamo v Sloveniji že vrsto let in sta s strani otrok, staršev in strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih prepoznana kot primerna oblika preventivnega dela. Gre za CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok in program Brez nasilja nad vrstniki.

Celostni Program NEON vključuje 5 modulov:

  • Program NEON – Varni brez nasilja za vrtec
  • Program NEON – Varni brez nasilja za osnovno šolo
  • Program NEON – Varni brez vrstniškega nasilja za osnovno šolo
  • Program NEON – Varni brez nasilja za srednjo šolo

Dodatne informacije o Programu NEON in o preventivnih vsebinah in aktivnostih vam predstavljamo na spletni strani Programa NEON.

Program sofinancira