V Ljubljani smo gostili tim strokovnjakov in strokovnjakinj, v sodelovanju s katerimi pripravljamo gradiva in izobraževanje za krepitev podjetniških kompetenc priseljenk.

Goddag! Dobrodošli v Sloveniji. Come stai? Wir freuen uns, mit dir zu arbeiten.

Tako raznoliko in pestro je bilo na mednarodnem srečanju v okviru Erasmus+ projekta EMPOWER v začetku prejšnjega tedna. S partnerji iz Nemčije, Švedske, Italije in Slovenije smo načrtovali nadaljnje projektne aktivnosti, predvsem pripravo učnih gradiv za krepitev podjetniških kompetenc priseljenk ter izvedbo mednarodnega usposabljanja, ki ga bomo organizirali v začetku septembra 2023. Spoznali smo metodo pripovedovanja zgod (ang. storytelling) s pomočjo katere širili obzorja ter spoznali zgodbe priseljenk, ki bodo pričale o njihovih uspehih v zasebnem ali poklicnem življenju.

Pozabili pa nismo niti na aktivnosti za krepitev medkulturnih kompetenc. Srečanje smo začeli z neverbalnimi pozdravi iz različnih držav sveta, ugotovili pa smo, da se v partnerskih državah (Sloveniji, Nemčiji, Italiji in Švedski) večinoma pozdravimo z bolj ali manj čvrstim stiskom rok, pogledom v oči ter nasmehom, ki izraža dobrodošlico. S tistimi, s katerimi se poznamo že dlje in bolje, pa se lahko  objamemo ali nakažemo poljub na lice (v Italiji bi temu rekli »il bacetto«). Na Švedskem bi poudarili še, da med sprejemom gostov ni vljudno imeti rok v žepih.

V nadaljevanju pa smo s pomočjo konkretnih zgodb razmišljali še o tem, kako na usposabljanjih v nadaljevanju projekta ustvariti odprto in vključujoče okolje, kjer se bodo udeleženke počutile dobrodošlo, sprejeto ter  bodo lahko prispevale svoje znanje, ideje in izkušnje.