Samoocena pozitivnosti

Samoocena pozitivnosti2019-03-20T00:14:39+01:00

Samoocena pozitivnosti

(Positivity Self Test, Barbara Fredrickson)

Navodila

Vzemite si par minut in pomislite, kako ste se počutili v zadnjih 24 urah?

S pomočjo spodnje lestvice z odgovori od 0 do 4 za vsak sklop čustev ocenite, kako intenzivno ste doživljali posamezen sklop čustev. Vaš rezultat bo predstavljal »posnetek« prijetnih in neprijetnih čustev, ki ste jih doživljali v preteklem dnevu.

  V kolikšni meri ste se počutili radoživo, prismuknjeno, ali ste se zabavali?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste občutili jezo, razdraženost ali nejevoljo?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste se počutili ponižane ali vas je bilo sram?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste občutili začudenje, občudovanje ali pozitivno osuplost?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste občutili zaničevanje, prezir ali posmeh?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste občutili gnus, odpor ali stud?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste bili v zadregi, nesamozavestni ali sramežljivi?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste občutili hvaležnost, priznanje ali zahvalo?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste se počutili krive, imeli slabo vest ali čutili obžalovanje?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste občutili sovraštvo, nezaupanje ali sumničavost?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste se počutili polne upanja, optimistično ali opogumljeno?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste se počutili navdihnjene, poživljene ali povzdignjene?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste občutili zanimanje, pozornost ali radovednost?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste občutili radost, veselje ali srečo?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste občutili ljubezen, povezanost ali zaupanje?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste občutili ponos, prepričanje vase ali samozavest?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste občutili žalost, potrtost ali ste bili nesrečni?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri vas je bilo strah, ste bili zaskrbljeni ali preplašeni?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste se počutili mirno, spokojno ali zadovoljno?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno
  V kolikšni meri ste občutili preobremenjenost, živčnost ali ste bili pod stresom?
 • sploh ne
 • malo
 • zmerno
 • precej
 • zelo močno