Učenci in učenke v času epidemije COVID-19 in šolanja na daljavo doživljajo stres zaradi različnih obremenitev in stisk. Tako kažejo rezultati kratke spletne ankete o doživljanju stresa in spoprijemanju z njim, ki smo jo izvedli v sodelovanju z učenci in učenkami od 6. do 9. razreda. Od 7. do 12. januarja 2021 je na anketo odgovorilo 1.015 učencev in učenk iz večjega števila osnovnih šol v Sloveniji.

Glede na odgovore, zbrane z anketo, 40,4 % otrok doživlja malo ali nič stresa. 29,2 % jih je odgovorilo, da so srednje veliko pod stresom, 30,5 % pa jih doživlja veliko ali zelo veliko stresa.

Aktualne razmere so za večino nas stresne. Doživljamo različne obremenitve in z njimi povezane stiske. Veliko družin je v tem obdobju doživelo različne izgube. Da bi se lahko osredotočili na učenje, delo, je pomembno, da se uspemo umiriti, zbrati, dobiti čustveno podporo in morda tudi druge oblike pomoči. Trenutne razmere kličejo po prilagoditvah, fleksibilnosti. Nekatere cilje, ki smo si jih zastavili, je potrebno spremeniti. Poleg ukrepov za zagotavljanje preprečevanja okužb in telesnega zdravja, je pomembno enako mero pozornosti namenjati skrbi za zmanjševanje stisk, ki jih doživljajo otroci, in zaščiti njihovega duševnega zdravja.

Podrobnejše informacije o izsledkih spletne ankete najdete tukaj (klik).

Avtorice: Mateja Dolinar, Mateja Štirn in Jerneja Šibilja