Kaj delamo?

Svetovalno-izobraževalni programi

Svetovalno-izobraževalne programe izvajamo:

 • za skupine in posameznike;
 • za strokovne in laične javnosti;
 • za razvoj in osebnostno rast;
 • za krepitev varovalnih dejavnikov in podporo pri soočanju z izzivi v poslovnem in zasebnem življenju.

Programe prilagodimo glede na aktualne potrebe in cilje naročnika.

Nekateri svetovalno-izobraževalni programi:

 • Krepitev osebne prožnosti za uspešno obvladovanje stresa
 • Krepitev socialne vključenosti in občutka pripadanja otrok v skupini
 • Pozitivna psihologija za učiteljice in učitelje
 • Usposabljanja za izvajanje preventivnih programov NEON
 • Ustrezen odziv v in po kriznih situacijah na delovnem mestu
 • Pomoč in podpora po izkušnjah travmatskih dogodkov
 • Prepoznavanje in preprečevanje nasilja in zlorabe otrok
 • Oblike podpore in pomoči otrokom, ki se soočajo z izkušnjami travmatskih dogodkov
 • Soočanje z izgubo ob smrti bližnjega, hudi bolezni, nesreči in drugih stresnih dogodkih
 • Psihosocialna podpora po nesrečah in drugih kriznih dogodkih zasebnost