V začetku aprila smo izvedli usposabljanje za izvajanje Programa VIGOR: uspešno spoprijemanje s stresom za zdravje in dobro počutje otrok. Na usposabljanju smo izpostavili, da se stres odraža na miselnem (naravnanost k razmišljanju, prepričanja o sebi, drugih in svetu …), čustvenem (doživljanje in izražanje čustev, skrb za čustveno ravnovesje …), telesnem (skrb za telesno zdravje, dobro počutje …) in vedenjskem področju, kar smo spoznavali preko različnih primerov iz vsakdanjega življenja. Stres doživljamo vsi, pomembna pa sta preventivno delovanje in krepitev naših varovalnih dejavnikov, ki nam bodo v pomoč pri soočanju s preizkušnjami v življenju. Preventivno delovanje v otroštvu za zaščito pred škodljivimi vplivi stresa je pomembna naložba za zdravje in dobro počutje otrok.

Tekom celotnega dneva so imele udeleženke priložnost na praktičen način spoznavati in preizkušati različne strategije spoprijemanja s stresom: vadile so tehnike dihanja, postopno sproščale svoje mišice, v mislih obiskale prijeten kraj, krepile čuječnost … Kombinirali smo različne oblike dela: s predstavitvami so bile podane ključne informacije, vse aktivnosti pa je spremljala tudi diskusija v skupinski in frontalni obliki, ki je omogočala izmenjavo mnenj, idej in izkušenj. Na usposabljanju smo predstavili tudi več praktičnih aktivnosti, ki jih lahko izvajamo z otroki v vseh treh triletjih osnovne šole. Eno delimo tudi z vami:

Udeleženke so usposabljanje zapustile sproščene in polne idej, kako uporabiti ponujena gradiva in naučene aktivnosti vključiti v razrede ter tako za uspešno spoprijemanje s stresom opolnomočiti še otroke. Naša ekipa pa je odhajala hvaležna in dodatno motivirana za nadaljnje aktivnosti in usposabljanja za krepitev duševnega zdravja otrok in odraslih.