Vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcih, učiteljice in učitelji v prvem starostnem obdobju OŠ ter svetovalne delavke in svetovalni delavci iz vrtcev in tudi osnovnih šol ste vabljeni, da se nam pridružite na usposabljanju za izvajanje Programa za spodbujanje prijaznosti.

Program temelji na pricipih čuječnosti in spodbuja krepitev osebne prožnosti pri mlajših otrocih. Razvili so ga v organizaciji Healthy Minds Innovations, Inc. iz ZDA. Predvideva izvedbo 24 kratkih delavnic, na katerih se z otroki pogovarjamo o čuječnosti, čustvih, načinih, kako smo lahko prijazni do sebe in do drugih, kako lahko umirimo svoje misli in svoje telo, o hvaležnosti. Delavnice so primerne za otroke v vrtcu (pred vstopom v šolo) in za učence 1. razreda.

Več o programu in usposabljanju vam predstavljamo v vabilu in programu usposabljanja.

Vabilo

Program usposabljanja