Spoštovani,

aktualne razmere so nas opomnile, kako pomembno je, da ne pozabimo na psihosocialni vidik življenja učencev in učenk v šoli. Pri tem je zelo pomembno tudi zagotavljanje varnega šolskega okolja. Primarna preventiva medvrstniškega nasilja je eden ključnih dejavnikov za občutek varnosti in zaščito otrok in mladih pred to obliko nasilja v šoli in izven nje.

Pri preventivi medvrstniškega nasilja imajo pomembno vlogo tudi starši. V okviru projekta Program NEON – Varni brez nasilja, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, želimo osvetliti tudi njihovo perspektivo in pridobiti podatke o informiranosti in prepričanjih staršev o tej problematiki. Rezultati raziskave nam bodo v pomoč pri razvoju in pripravi dodatnih preventivnih aktivnosti in gradiv za starše.

K sodelovanju v raziskavi vabimo starše učencev ter učenk v osnovni šoli.

Hvaležni bomo tudi, če boste informacijo o raziskavi in vabilo posredovali še drugim staršem in tudi zaposlenim na osnovnih šolah. Če imate možnost, lahko informacijo o raziskavi objavite tudi na spletnih straneh ali družbenih omrežjih (10. maja bo objava tudi na Facebook profilu ISA instituta).

Želimo si, da bi na anketo odgovorilo čim več staršev, saj bomo le tako lahko dobili realen vpogled v to, koliko so starši seznanjeni z dejstvi o problematiki medvrstniškega nasilja, kakšna so njihova prepričanja in izkušnje.

Starši bodo ob zaključku ankete prejeli tudi zgibanko s ključnimi informacijami o problematiki medvrstniškega nasilja in preventivnih aktivnostih.

Raziskavo bomo izvedli s pomočjo anonimne spletne ankete, ki bo na voljo na povezavi: https://www.1ka.si/a/302175. Anketa bo aktivna od 10. maja do 6. junija 2021.

Starši bodo ob zaključku ankete prejeli tudi zgibanko s ključnimi informacijami o problematiki medvrstniškega nasilja in preventivih aktivnostih.

V šolskem letu 2021/2022 bomo v sklopu projekta izvedli več brezplačnih usposabljanj za zaposlene v osnovnih šolah za izvajanje dveh primarno preventivnih Programov NEON. Kot šoli, ki bo sodelovala v izvedbi raziskave, lahko ponudimo prednost pri udeležbi na usposabljanjih. Interes za udeležbo na usposabljanjih lahko sporočite na naslov jerneja.sibilja@isainstitut.si.

V primeru dodatnih vprašanj glede raziskave se lahko obrnete na vodjo projekta mag. Matejo Štirn iz ISA instituta (mateja.stirn@isainstitut.si) ali na sodelavki pri projektu s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani – asist. dr. Tanjo Šraj Lebar (tanja.sraj@ff.uni-lj.si) in doc. dr. Tino Pirc (tina.pirc@ff.uni-lj.si).

Lepo se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje in pomoč pri posredovanju vabila k sodelovanju v raziskavi staršem ter strokovnim delavcem in strokovnim delavkam na drugih osnovnih šolah.