Za uvod v novo šolsko leto smo v okviru Erasmus+ projekta EMPOWER izvedli mednarodno usposabljanje za posameznike in posameznice iz partnerskih organizacij iz Nemčije, Švedske, Italije in Slovenije. Usposabljanje je bilo namenjeno preizkušanju različnih aktivnosti in metod dela za krepitev podjetniških kompetenc priseljenk.

Pester in raznolik teden je otvorila gostja Majda Suljanović Hodžić iz Ljudske Univerze Jesenice, ki je z nami delila dragocene nasvete, smernice in deje za delo v večkulturnih skupinah. Poudarila je pomembnost sprejemanja udeležencev takšnih, kot so, raziskovanje njihovih kultur, predstavljanje kulture večine ter premagovanje morebitnih ovir. Prav tako je ključnega pomena, da se lokalnemu prebivalstvu omogoči, da se sreča, spozna s posamezniki različnih kultur.

V prvih dneh usposabljanja smo se poglobili tudi v svet zgodb in raziskovanje podjetniških kompetenc znotraj ENTRECOMP modela kompetenc, ki obsega 3 področja: »Zamisli in priložnosti« (ang. Ideas and opportunities), »Viri« (ang. Resources) in »K dejanjem« (ang. Into action). Za uvod v ta del usposabljanja smo izvedli pogovor s tremi neverjetnimi priseljenkami, ki v iščejo in se trudijo ustvarjati podjetniške priložnosti. Njihove zgodbe so bile resnično navdihujoče in so spodbudile tudi udeleženke in udeležence k temu, da so podelili svoje  zgodbe o pomembnih odločitvah v življenju. Te osebne zgodbe so bile ključnega pomena tudi za kasnejšo razpravo o prevzemanju pobude v podjetniških poteh. Pripovedovanje zgodb je lahko močno orodje za vzpostavljanje povezanosti in gradnjo občutka enotnosti ter pripadnosti med posamezniki. Udeleženci in udeleženke usposabljanja so lahko ideje za razmislek in nadaljnje delo dobili tudi v zapisanih zgodbah žensk priseljenk, ki so svoje zgodbe delile v okviru projekta EMPOWER. Nekaj praktičnih aktivnosti za krepitev posameznih ENTRECOMP kompetenc smo tudi preizkusili. Te aktivnosti bodo v nadaljevanju projekta zbrane v EMPOWER priročniku, ki ga bomo z veseljem delili z vami.

V drugem delu tedna smo s pomočjo kolega trenerja iz STEP Inštituta, ki je prav tako partner v projektu, spoznavali proces dizajnerskega razmišljanja in poslovnega modela Canvas.  S pomočjo teoretičnih izhodišč in praktičnih aktivnosti smo pridobivali znanje in krepili veščine za razvoj podjetniških kompetenc priseljenk. Med drugim smo razpravljali o tem, kako lahko vsakodnevne predmete spreminjamo, preoblikujemo v bolj trajnostne alternative. Z zanimivimi aktivnostmi, kot je npr. iskanje nenavadnih rešitev za vsakodnevne probleme, je trener spodbujal tudi našo ustvarjalnost in inovativnost. Zagotovo smo dobili veliko novih in navdihujočih idej za nadaljnje aktivnosti s priseljenkami.

Tekom celotnega tedna pa smo izvajali  tudi aktivnosti za spoznavanje, povezovanje in ustvarjanje varnega ter spodbudnega učnega/delovnega okolja, ki je prav tako zelo pomembno tudi pri delu v večkulturnih skupinah.

Ob zaključku usposabljanja smo razmišljali o tem, na kakšen način bomo partnerske organizacije v posameznih državah EMPOWER gradiva in aktivnosti uporabile pri nadaljnjem delu s priseljenkami. Povratna informacija udeležencev in udeleženk je vsekakor neprecenljiva pri nadaljnjem snovanju in izvajanju projektnih aktivnosti.

Za konec te novice pa z vami delimo še nekaj vtisov udeleženk in udeležencev usposabljanja.

»Prvič sem se udeležila takšnega usposabljanja. Nikoli ne bom pozabila, kako sem lahko z vami delila svoje težave.«

»Prispevek vsakega se mi je zdel edinstven in poseben, od trenerjev do udeležencev.«

»To usposabljanje mi je dalo vpogled v to, kako hitro in učinkovito lahko pridemo do neke rešitve s pomočjo igre. Pravzaprav sploh nisem ugotovila, da smo z delom že končali, ker je bilo tako zabavno in zanimivo.«

»Res imam občutek, da te ljudi okrog sebe poznam in počaščena sem, da sem lahko imela priložnost v tako kratkem času čutiti tako močno povezanost z njimi.«

»Ta projekt mi je dal ta »empower« občutek, počutim se opolnomočeno.«

»V spominu mi bo ostalo, kako varno in sprejeto sem se počutila v tej skupini. Takšnega občutka nisem čutila še v nobeni skupini doslej.«