Pred nekaj dnevi nas je razveselila novica, da bomo lahko nadaljevali s projektom Program NEON – Varni brez nasilja. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Osnovni cilj Programa NEON – Varni brez nasilja je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov in mladostnic, njihovih staršev ter zaposlenih v VIZ za zaščito otrok in mladih pred nasiljem. Program promovira sistematičen in celosten pristop VIZ k preventivi nasilja.

Aktivnosti projekta bodo namenjene otrokom v vrtcu in osnovni šoli ter mladim v srednji šoli, njihovim staršem ter strokovnim delavcem in delavkam v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. S promocijskimi aktivnostmi pa bomo o problematiki nasilja ter pomenu primarne preventive nasilja ozaveščali tudi širšo splošno in strokovno javnost.

V okviru projekta bomo med drugim:

  • nadgradili modul Programa NEON – Varni brez vrstniškega nasilja,
  • testno preizkusili in evalavirali delavnice za 4. in 7. razred osnovne šole,
  • nadgradili delavnice modula za 2./3. razred,
  • pripravili in preizkusili predlog izvedbe delavnic v multikulturnih skupinah in razredih,
  • izvajali delavnice za 1. letnik srednje šole, ki smo jih razvili že v projektu Varni brez nasilja (2017-2019),
  • izvajali usposabljanja za strokovne delavce in strokovne delavke v VIZ;
  • izvajali letna in supervizijska srečanja za izvajalce in izvajalke programov NEON;
  • izvedli študijo Vrstniško nasilje – perspektiva staršev;
  • pripravili izobraževalna gradiva za starše v obliki videoposnetkov.

Več informacijo o projektu, aktualnih vsebinah in načrtovanih dogodkih je dostopnih na spletni strani projekta.