Usposabljanje za izvajanje programa NEON – Varni brez vrstniškega nasilja v osnovni šoli, 2. termin

Loading Dogodki
This dogodek has passed.

terme Zreče, 19. – 21. januarja in 2. februar 2023

Vabimo vas na usposabljanje za izvajanje Programa NEON – Varni brez vrstniškega nasilja, ki je namenjen otrokom v osnovni šoli, njihovim staršem in zaposlenim v šoli.

Program NEON – Varni brez nasilja je celostni program primarne preventive vrstniškega in spolnega nasilja na škodo otrok, mladostnic in mladostnikov. V programu smo povezali programa, ki ju v Sloveniji izvajamo že vrsto let in sta s strani otrok, staršev in strokovnih delavcev in strokovnih delavk v vzgojno-izobraževalnih zavodih prepoznana kot primerna oblika preventivnega dela.

Gre za »CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok« in program Brez nasilja nad vrstniki. Programa smo nadgradili z vsebinami za krepitev socialnih in čustvenih kompetenc otrok in modulom za dijake. Vrstniško nasilje je realnost za veliko učenk in učencev v osnovnih šolah, zato je pomembno, da jim pomagamo razvijati in krepiti veščine, s pomočjo katerih se bodo znali in zmogli zaščititi pred vrstniškim nasiljem v fizičnem in tudi spletnem okolju. Glavno sporočilo Programa NEON – Varni brez vrstniškega nasilja (nadgradnje programa Brez nasilja nad vrstniki) je, da nasilje ni dopusten način ravnanja v medosebnih odnosih. Pomembno vlogo in odgovornost pri preprečevanju vseh vrst nasilja imajo otroci (tudi vrstniki in vrstnice, ki so priče vrstniškemu nasilju), starši ter zaposleni v šoli. Glavni cilj programa NEON je krepiti varovalne dejavnike otrok in mladih, da se bodo počutili varno, močno in svobodno.

Več informacij o Programu NEON – Varni brez vrstniškega nasilja najdete na spletni strani www.programneon.eu in v tej datoteki.