Usposabljanje za izvajanje programa NEON za srednjo šolo

Loading Dogodki

Vrhnika, 7., 8. in 21. aprila 2021

Vabimo vas na brezplačno usposabljanje za izvajanje Programa NEON – Varni brez nasilja za srednjo šolo, ki je namenjen dijakom in dijakinjam 1., 2. ali 3. letnika srednje šole, njihovim staršem in zaposlenim v srednji šoli.

Program NEON – Varni brez nasilja za srednjo šolo

je primarno preventivni program, katerega osnovni cilj je krepiti varovalne dejavnike mladostnic in mladostnikov za varnost pred nasiljem. S programom delujemo proaktivno s ciljem, da bi se mladi znali in zmogli zaščititi pred različnimi oblikami nasilja, zlorabe. Osnovno sporočilo programa mladim in odraslim je, da nasilje nikoli ni pravi način za ravnanje v medosebnih odnosih. V okviru programa z mladimi preko sklopa delavnic obravnavamo problem nasilja nad vrstniki, problem spolnega nasilja in problem nasilja v intimno-partnerskih odnosih. Osredotočamo se na predstavitev dejstev o problematiki nasilja in na krepitev samozaščitnih veščin ter drugih varovalnih dejavnikov mladih.

Več informacij o Programu NEON – Varni brez vrstniškega nasilja najdete na spletni strani www.programneon.eu in v tej datoteki.