Veseli nas, da smo imeli v maju priložnost premierno izvesti usposabljanje Pozitivna psihologija v šoli: Krepimo osebnostne moči in osebno prožnost otrok. Čeprav je potekalo prek spleta, nam to ni preprečilo kakovostne izmenjave znanja, izkušenj in idej, kako vsebine pozitivne psihologije vpeljati v delo z otroki in mladimi.

In kaj pozitivna psihologija sploh je?

Predstavlja podpodročje psihologije in znanstven pristop k preučevanju misli, čustev ter vedenja ljudi. Osredotoča se na močna področja, gradnjo dobrega v življenju in izpopolnjevanje življenja ljudi (Peterson, 2008). Zakaj pa vpeljevati pozitivno psihologijo v šole? Rezultati različnih raziskav in spoznanj kažejo, da imajo dejavniki kot so osebna prožnost, samoregulacije ter čustvene in socialne veščine, pomembno vlogo pri krepitvi zdravja otrok, njihovo uspešno šolanje in kasneje tudi na zaposlovanje in delo (NatCen Social Reserach & The National Children’s Bureau Research and Policy Team, 2017). Šole pripomorejo tako k čustvenemu zdravju in vedenju otrok kot tudi k njihovim dosežkom na akademskem področju. Z aktivnostmi in intervencami pozitivne psihologije lahko pri otrocih in mladih spodbujamo učenje, ohranjanje pozitivnih odnosov z drugimi in krepimo blagostanje (Blair, 2002 v Flook, Goldber, Pinger in Davidson, 2015).

Udeleženke in udeleženec usposabljanja so spoznali tudi PERMA model, ki obsega pet jedrnih elementov psihološkega blagostanja in sreče: prijetna čustva (dobro počutje, optimizem, zadovoljstvo …), zavzetost (izpopolnjujoče delo zanimivi hobiji, vnema), medosebni odnosi (socialna mreža, ljubezen, podporni odnosi …), smisel (čutiti občutek namena, imeti občutek smisla v življenju),  dosežki (ambicije, cilji, pomembni dosežki, ponos). PERMAH model pa obsega še dodaten element – zdravje (telesno in duševno).

Kako pa posamezen element PERMA modela krepiti z otroki in mladimi?

Skupaj z udeleženkami in udeleženem smo nanizali nekaj idej:

Ustvarili smo tudi naš “pozitiven vrt prijaznosti”. 🙂 Bili smo prijazni do sebe in tudi do drugih, rožice prijaznosti pa smo delili tudi drug z drugim.

Tudi vas povabimo, da ustvarite svoj vrt prijaznosti – doma, s prijatelji, v delovnem okolju. 🙂

Za konec pa z vami delimo še nekaj povratnih informacij udeleženk in udeleženca:

»Všeč mi je bilo, da smo imeli priložnost za izmenjavo idej in izkušenj v skupini.«

»Dobili smo veliko idej za delo v razredu oz. za različne praktične aktivnosti z otroki in mladimi.«

»Hvaležna sem, da sem lahko delala tudi na sebi in dobila ideje za umirjanje, sproščanje.«

»Dobila sem potrditev, da sem na pravi poti in uvid, kaj še lahko nadgradim in počnem z otroki.«

»Nov zagon za prihodnji teden! 🙂 «

»Super je, ker bomo lahko dobljeno znanje, informacije in gradiva neposredno prenesli v prakso.«

»Hvala za vse. Za energijo, ideje, prijetno družbo …«