V okviru Projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, pripravljamo e-učno gradivo za različne strokovne javnosti za pridobivanje aktualnih informacij in znanj za uspešno vključevanje otrok priseljencev v VIZ zavode.

K sodelovanju vabimo izvajalke in izvajalce, ki bodo sodelovali pri pripravi vsebinskega dela (scenarijev) e-gradiva.

E-gradivo bo vsebovalo tri module. Vsak modul bo vključeval:

  • vsaj 25 učnih strani,
  • vsaj 20 motivacijskih vprašanj,
  • 10 interaktivnih elementov, ki glede na specifikacijo naročnika lahko vključujejo scenarije z odločanjem (»multi-branch games«), animirane zgodbe, video zgodbe, itd.

Časovnico priprave e-gradiva bomo z izbranim ponudnikom dogovorili naknadno.

Izbrani ponudnik bo za pripravo scenarijev za izdelavo e-gradiva naročniku za neomejen čas predal vse materialne avtorske pravice.

Plačilo za sodelovanje pri pripravi vsebinskega dela e-gradiva je možno za pravne osebe na podlagi pogodbe o opravljanju storitev in za fizične osebe preko podjemne pogodbe. Cena za delo po pogodbi o opravljanju storitev in po podjemni pogodbi se dogovori upoštevaje Navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.

V kolikor je sodelovanje pri pripravi vsebinskega dela e-gradiva za vas aktualno in imate za predvidene aktivnosti potrebna znanja in izkušnje, vas vabimo, da nam pošljete vašo ponudbo.

V ponudbi navedite:

  • ime in priimek oz. naziv pravne osebe
  • naslov
  • vaša znanja in reference

 

Ponudbo nam lahko pošljete preko e-pošte na naslov: jerneja.sibilja@isainstitut.siali po pošti na naslov: ISA institut, Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana.

Rok za oddajo ponudb: 1. 7. 2019.

Za dodatne informacije v zvezi s ponudbo smo vam na voljo preko e-pošte: jerneja.sibilja@isainstitut.siin telefona: 040 636 641 in  059 016 138.

 

Ljubljana, 24. 6. 2019