V okviru Projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, pripravljamo e-učno gradivo za zaposlene v šolah za poučevanje italijanščine otrokom priseljencem.

K sodelovanju vabimo zunanje izvajalce, ki bodo sodelovali pri pripravi gradiva v Moodle spletni učilnici.

E-gradivo bo vsebovalo 3 sklope (za vsako triado OŠ en sklop),  vsak sklop pa bo obsegal 2 – 3 poglavji. Skupno se načrtuje okvirno 30 – 40 učnih strani v Moodle učilnici ter okvirno 50 elementov (interaktivne naloge, avdio in videoposnetki, vprašanja oz. kviz itd.).

Vsebinski del e-gradiva, slikovno gradivo in interaktivne elemente bodo pripravili zaposleni na konzorcijski šoli projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja«.

Celotno e-gradivo bo razvito v okolju Moodle sodelujoče konzorcijske šole ter mora biti pripravljeno v  formatu, ki bo omogočal prenos v Moodle okolja drugih šol oz. zainteresiranih organizacij.

Zunanji izvajalec bo sodeloval pri:

  • pripravi navodil oz. tehničnih specifikacij za pripravo vsebin in interaktivnih ter multimedijskih elementov v Moodle učilnici,
  • pregledu, urejanju in po potrebi dopolnjevanju posameznih sklopov oz. elementov e-gradiva v Moodle okolju,
  • svetovanju avtorjem pri pripravi interaktivnih in multimedijskih elementov,
  • pripravi celostne grafične podobe spletne učilnice v Moodle okolju.

 

Časovnico priprave e-gradiva bomo z izbranim ponudnikom dogovorili naknadno.

Izbrani ponudnik bo za izdelano e-gradivo naročniku za neomejen čas predal vse materialne avtorske pravice. Izbrani ponudnik bo ob predaji avtorskega dela dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo.

 

V kolikor je sodelovanje pri izdelavi e-gradiva za vas aktualno in razpolagate z ustreznimi viri ter imate za predvidene aktivnosti potrebna znanja in izkušnje, vas vabimo, da nam pošljete vašo ponudbo.

V ponudbi navedite:

  • Ime in priimek oz. naziv pravne osebe
  • Naslov
  • Vaša znanja in reference
  • Predviden obseg dela  in končni strošek (s predvideno urno postavko in številom ur)

 

Ponudbo nam lahko pošljete preko e-pošte na naslov: jerneja.sibilja@isainstitut.siali po pošti na naslov: ISA institut, Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana.

Rok za oddajo ponudb: 15. 1. 2021

Za dodatne informacije v zvezi s ponudbo smo vam na voljo preko e-pošte: jerneja.sibilja@isainstitut.si in telefona: 040 636 641.

 

Ljubljana, 21 december 2020