Usposabljanje za izvajanje Programa NEON v osnovni šoli

Loading Dogodki

Vrhnika, 28. in 29. januar ter 11. februar 2022

Vabimo vas na usposabljanje za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok, ki je namenjen  mlajšim otrokom v osnovni šoli, njihovim staršem in zaposlenim v šoli.

Program NEON – Varni brez nasilja je celostni program primarne preventive vrstniškega in spolnega nasilja na škodo otrok, mladostnic in mladostnikov. V  programu smo povezali programa, ki ju v Sloveniji izvajamo že vrsto let in sta s strani otrok, staršev in strokovnih  delavcev in strokovnih delavk v vzgojno-izobraževalnih zavodih prepoznana kot primerna oblika preventivnega dela.

Gre za »CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok« in program Brez nasilja nad vrstniki. Programa smo  nadgradili z vsebinami za krepitev socialnih in čustvenih kompetenc otrok in modulom za dijake.

Program NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok je primarno preventivni program, s katerim delujemo proaktivno s ciljem razviti in krepiti varovalne dejavnike otrok, da bi se znali in zmogli zaščititi pred nasiljem, zlorabo.
Osnovno sporočilo programa otrokom in odraslim je, da imajo vsi otroci pravico, da so VARNI, MOČNI in SVOBODNI.

Več informacij o Programu NEON za osnovne šole najdete na spletni strani www.programneon.eu in v tej datoteki.