Usposabljanje za izvajanje Programa NEON v vrtcu, 2. termin

Loading Dogodki

predvidoma Zreče, 4., 5. in 18. marec 2022

 

Vabimo vas na usposabljanje za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok, ki je namenjen otrokom v vrtcu, njihovim staršem in zaposlenim v vrtcu.

Program NEON – Varni brez nasilja je celostni program primarne preventive vrstniškega in spolnega nasilja na škodo otrok, mladostnic in mladostnikov. V programu smo povezali programa, ki ju v Sloveniji izvajamo že vrsto let in sta s strani otrok, staršev in strokovnih
delavcev in strokovnih delavk v vzgojno-izobraževalnih zavodih prepoznana kot primerna oblika preventivnega dela.

Gre za »CAP program za preventivo nasilja in zlorabe otrok« in program Brez nasilja nad vrstniki. Programa smo nadgradili z vsebinami za krepitev socialnih in čustvenih kompetenc otrok in modulom za dijake.

Program NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok je primarno preventivni program, s katerim delujemo  proaktivno s ciljem razviti in krepiti varovalne dejavnike otrok, da bi se znali in zmogli zaščititi pred nasiljem, zlorabo.  Osnovno sporočilo programa otrokom in odraslim je, da imajo vsi otroci pravico, da so VARNI, MOČNI in SVOBODNI.

Več informacij o Programu NEON za vrtce najdete na spletni strani www.programneon.eu in v tej datoteki.